Pyralidproblem i fritidsodling

Ulf Nilsson på Fritidsodlingens Riksorganisation har tagit fram en ny rapport om pyralid i hönsfoder och inrapporterade växtskador. FORs fleråriga uppföljning av pyralidproblematik har genom analyser påvisat pyralider i flera olika organiska råvaror. Till listan kan nu läggas ensilage och hönsfoder. Trots det begränsade antalet prover indikerar detta en potentiell risk för fritidsodlare som utfodrar sina höns med konventionellt odlat hönsfoder.