Sveriges allt rikare trädgårdar

Pressmeddelande 2024-01-16

Det börjar växa fram en folkrörelse bland Sveriges trädgårdsägare för att minska förlusten av biologisk mångfald. Det visar resultatet från folkbildningsprojektet Rikare trädgårds och Naturhistoriska riksmuseets gemensamma kampanj Ett rikare Sverige. Under 2023 rapporterades det in insatser på ungefär 116 000 kvadratmeter i landets trädgårdar för att berika växt- och djurlivet. Sammanlagt har nästan 330 000 kvadratmeter omvandlats till en rikare miljö sedan kampanjen startade 2022. Landets trädgårdsägare har bland annat planterat träd och anlagt ängar, blommande rabatter och dammar.

2022 lanserades kampanjen Ett rikare Sverige av folkbildningsprojektet Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet. Målet är att inspirera privatpersoner att skapa rikare livsmiljöer för djur och växter, samt att samla in rapporter om hur många kvadratmeter som omfattats och vilka insatser som gjorts. Sveriges trädgårdar utgör en yta som motsvarar hela Blekinge. Ungefär hälften av denna yta är gräsmattor och andra ytor där få arter trivs. Här finns en enorm potential att skapa en ökad biologisk mångfald.

Gensvaret blev långt över förväntan. Sedan starten har nästan 330 000 kvadratmeter av Sveriges trädgårdar omvandlats av privatpersoner för att hjälpa den biologiska mångfalden. Varje rapportör har i genomsnitt gjort fyra olika åtgärder i trädgården. De har bland annat skapat blomrabatter åt pollinatörer, planterat träd, anlagt ängar och dammar i trädgården samt byggt insektshotell och gjort iordning rishögar. Sakta men säkert förvandlas en del av landets trädgårdar till lämpliga livsmiljöer åt fåglar, fjärilar, bin och andra pollinatörer.

– För djuren i närmiljön kan de här insatserna ha varit livsavgörande. Därför är det väldigt glädjande att läsa om alla dessa initiativ från hela landet. Alla som deltar ska vara stolta över sin medverkan och jag kan bara hoppas att det skulle finnas ett lika stort engagemang från de som beslutar om större områden, säger Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård.

Exempel på insatser

En av dem som skickat in insatser är Sarah Edin i Åkersberga. Hon flyttade till sitt nuvarande hus 2016 och har sedan dess omvandlat den från livlös, hårdklippt gräsmatta till fylld med liv, bland annat genom att låta gräsmattan blomma, så ängsfröer och skapa en damm. 

– Jag försöker lära mig så mycket jag kan. Sedan ett par år tillbaka fotar och antecknar jag vilka växter och insekter jag hittar i trädgården. Varje ny art gör mig lycklig, berättar hon.

Längre västerut har Therese Corneliusson och hennes man Travis i Lilla Edet jobbat för att skapa mångfald på sin gård. Hon berättar att artrikedomen slog rekord under 2023. Troligen för att deras äng till slut etablerat sig med fler ängsväxter.

– För att hjälpa ängen på traven har vi grävt små gropar här och var, lagt i lite sand och sedan planterat lokala ängsväxter, såsom gulmåra, prästkrage och åkervädd, säger hon.

Dammbygge är effektivt 

Att anlägga ängar är en av de populäraste insatserna under 2023 (se statistik nedan). En något mer sällsynt åtgärd (knappt 5 procent av rapportörerna), men som är minst lika effektiv är att gräva en damm. Ju större desto bättre, men även en liten damm kan göra stor skillnad. Det kan Johannes Bergsten intyga. Han är entomolog och förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet och har bland annat varit involverad i att skapa en liten damm på museets innergård. 

– Att anlägga en damm är bland det bästa man kan göra för att öka den biologiska mångfalden i trädgården. Jag följer en nyanlagd damm på Gotland och redan efter två år har över 80 olika arter av vattenlevande insekter hittat dit. Andra året hade också mindre vattensalamander flyttat in av egen kraft som första groddjuret – lyckan var total!

Det här är bara några exempel på alla insatser som görs runt om i landet och som Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet uppmärksammar i sitt gemensamma projekt. 

Mer om resultatet

Rikare trädgårds och Naturhistoriska riksmuseets gemensamma kampanj lockade under 2023 in 239 rapporter om insatser för biologisk mångfald. Tillsammans har deltagarna omvandlat 115 890 kvadratmeter till en rikare plats för växt- och djurlivet. 87 procent av insatserna gjordes i trädgårdar och övriga var från bostadsrättsföreningar, balkonger och kolonilotter. 

I undersökningen ingick det även att kryssa i vilka insatser som gjorts. I snitt hade varje rapportör gjort fyra av följande insatser:

Jämfört med 2022 års kampanj kan man bland annat se en viss ökning för att göra sandbäddar i trädgården.

Sammanlagt har det nu omvandlats nästan 330 000 kvadratmeter sedan projektet startade 2022.

Exempel på enkla insatser för att öka den biologiska mångfalden
• Låt träd stå kvar. De rymmer väldigt mycket liv. Måste du tar ner ett träd – låt veden ligga kvar. Många arter lever i död ved.

  • Klipp gräsmattan mer sällan så att växterna tillåts gå i blom. Det gör stor skillnad.
    • Samla in löv och gräsklipp och lägg dem under buskar eller i dina rabatter. Det skapar bättre jord och livsmiljöer åt viktiga nedbrytare.
    • Gräv en liten damm, antingen med en dammduk eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka.
    • Sätt upp fågelholkar

    Fler exempel på lämpliga insatser att göra i trädgården finns att se på www.rikaretradgard.se/ett-rikare-sverige, samt på Naturhistoriska riksmuseets utomhusutställning Odla staden och på http://www.nrm.se/rikaresverige.

Fakta: Sveriges trädgårdar

Sveriges trädgårdar utgör sammanlagt ungefär en yta på 320 000 hektar, vilket motsvarar hela Blekinge. Ungefär hälften av denna yta är gräsmattor och i vissa städer är i snitt en åttondel av trädgårdarnas yta hårdgjorda där inga arter trivs. Här finns en enorm potential att skapa en ökad biologisk mångfald. Det kan göras enkelt, billigt, lättskött och bli ett lyft för trädgården samtidigt som det gynnar landets så viktiga pollinatörer. 

Pressbilder: https://drive.google.com/drive/folders/1uHOHVRTscjwp23ak2k9JB68sn4v1e769?usp=sharing 
Fria att använda i redaktionella sammanhang, ange fotografnamn. Mer information och bildtext finns i detaljer vid varje bild.

Om Rikare trädgård

Folkbildningsprojektet Rikare trädgård startade 2020 och är ett samarbete mellan Fritidsodlingens Riksorganisation och Natursidan.se. Målet med Rikare trädgård är att sprida information om hur trädgårdar och odlingar kan gynna den biologiska mångfalden. 

Läs mer om projektet och hitta artiklar och guider på www.rikaretradgard.se 

Om kampanjen “Ett rikare Sverige”
Ett rikare Sverige är ett samarbete mellan Rikare trädgård, Naturhistoriska riksmuseet och Fritidsodlingens riksorganisation (FOR), som startade 2022. Kampanjen samlar in rapporter om hur människor omvandlar sina tomter från livlösa till rika på biologisk mångfald. Med hjälp av tips på lämpliga insatser uppmanas fler att engagera sig och årets slutsumma i antal kvadratmeter förbättrad yta blir en hyllning till alla de som deltagit. 

Om Fritidsodlingens riksorganisation (FOR.se)

FOR värnar, förespråkar och sprider kunskap om hållbar trädgårds- och fritidsodling. FOR är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med inriktning fritidsodling och arbetar med att utveckla och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen.

Om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats. 

På museets innergård finns sedan år 2014 utställningen Odla staden. Här får besökarna inspiration till hur man kan göra om delar av sin trädgård eller balkong för att bidra till biologisk mångfald.

Läs mer på www.nrm.se

Kontaktpersoner

Johannes Bergsten, entomolog och förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet

johannes.bergsten@nrm.se 

Jonas Sverin, Vetenskapskommunikatör Naturhistoriska riksmuseet
Jonas.Sverin@nrm.se 

0736794771

Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård

0730385185

erik@natursidan.se