Jordbruksverket

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Posted on

Hantera halm från spannmål behandlad med aminopyralid och klopyralid rätt.  Under senaste året har det i media diskuterats problem med att rester av pyralider påverkat odlingar av trädgårdsgrödor. Rester av de aktiva ämnena har förekommit i halm, jord och organiska gödselmedel som använts i trädgårdar eller växthus. Det är viktigt att vi inom rådgivning och handel […]

FOR

Bli medborgarforskare! Hjälp oss att spana efter skadegörare på frukt

Posted on

Vi har fått i uppdrag av Jordbruksverket att be privatpersoner leta efter tre nya (karantän)skadegörare på frukt säsongen 2021.  Vi behöver din hjälp som medborgarforskare för att lyckas. Anmäl dig senast 15 april! Att bli en medborgarforskare som letar efter (karantän)skadegörare betyder att du som privatperson bidrar med dina observationer i ett visst område. Namnet […]