Seminarium om pyralidrester i växtnäringsprodukter

Välkommen till ett hybridseminarium om pyralidrester i ekologiskt certifierade växtnäringsprodukter. Seminariet inleds med en presentation av ett nytt faktablad om pyralidrester och följs av en paneldiskussion med journalisten och trädgårdsboksförfattaren Lena Israelsson samt Ulf Nilsson från FOR (Fritidsodlingens riksorganisation) och KRAV. 

Pyralider är de verksamma ämnena i flera ogräsmedel som används inom konventionellt lantbruk. I Sverige är de tillåtna för användning mot tvåhjärtbladiga ogräs i odling av bland annat raps, stråsäd, sockerbetor, rödbetor, vitkål, fodermajs och betesvall. Pyralider är ett samlingsnamn för ett flertal aktiva substanser med liknande verkningssätt, varav klopyralid, aminopyralid och pikloram är tillåtna för användning i Sverige. I dagsläget förekommer pyralider i tio olika ogräsmedel, och flertalet av dessa är registrerade för användning i raps och stråsäd.

På senare år har pyralider uppmärksammats i de nordiska länderna då många fritidsodlare råkat ut för missväxt i sina grönsaksodlingar. Orsaken till missväxten visade sig vara användning av gödsel och växtnäring baserade på organiska biprodukter från växtodling som vinass och stallgödsel av olika slag. Grödor som visat sig vara särskilt känsliga för pyralider är bland annat tomat, ärta och paprika.

Både FOR och KRAV har de senaste åren arbetat intensivt med att kartlägga hur pyralidresterna hamnar i olika gödselmedel och jordprodukter samt hur man ska kunna förhindra detta, vilket bland annat har lett till regeländringar hos KRAV. Under seminariet får vi höra det senaste om läget kring pyralidrester och hur arbetet framåt ser ut. 

I panelen

  • Ulf Nilsson, FOR (Fritidsodlingens riksorganisation)
  • Camilla Mannich Uggla, KRAV
  • Lena Israelsson, journalist och trädgårdsboksförfattare
  • Anna Karin Rosberg

Moderator: Johanna Spångberg

Arrangeras av SLU Ekologisk produktion och konsumtion