Jordbruksverket

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Posted on

Hantera halm från spannmål behandlad med aminopyralid och klopyralid rätt.  Under senaste året har det i media diskuterats problem med att rester av pyralider påverkat odlingar av trädgårdsgrödor. Rester av de aktiva ämnena har förekommit i halm, jord och organiska gödselmedel som använts i trädgårdar eller växthus. Det är viktigt att vi inom rådgivning och handel […]

Rikare Trädgård

Årets Rikare Trädgård

Posted on

Utmärkelsen Årets rikare trädgård 2021 går till Ronny Fritsches radhustomt på Hisingen i Göteborg, som visar hur mycket det går att göra även på en liten yta, utan att vara expert. Den livfulla lilla trädgården är ett tydligt exempel på hur snabbt naturen svarar på insatser som görs för ökad biologisk mångfald. Ronny Fritsche har […]

FOR

Analys av påsjord och organiska gödselprodukter

Posted on

PRESSMEDDELANDE Bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel  Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, och/eller klopyralid . Exempelvis hittades klopyralid i pelleterad ko- och hönsgödsel som säljs i konsumentförpackningar. Däremot kunde inga bekämpningsmedelsrester detekteras […]

Efterlysning

Håll utkik efter koloradoskalbaggen

Posted on

Jordbruksverket vill uppmana alla som odlar potatis i Kristianstadstrakten att hålla utkik efter koloradoskalbaggen i sina odlingar. Larver av koloradoskalbagge har upptäckts i ett potatisfält i Kristianstadstrakten i Skåne. Koloradoskalbaggen är en karantänskadegörare i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland och Kalmar län, och fall ska därför anmälas till Jordbruksverket som fattar beslut om bekämpning och andra […]

FOR

Misstänker du att dina plantor fått skador av jord, gödsel eller kompost i år?

Posted on

Har dina småplantor drabbats av missbildade blad under våren eller vuxit dåligt? Förra året analyserade Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, organisk växtnäring som var baserad på vinass. I flera fall konstaterades att produkterna innehöll bekämpningsmedel i halter som gav kraftiga skador på känsliga växter. Vi fortsätter undersökningen i år och är nu särskilt intresserade av att analysera påsjordar, […]

Nordiska trädgårdar

Undvik förgiftad jord och näring

Posted on

Marek Rolonec på FOBO har skrivit några rader om alternativ till köpejord Gör din egen flytande näring Flytande näring är bra för växter i början av säsongen då vi vill ha en snabb tillväxt. En flytande näring tas upp mycket snabbt av växten och kan ges ofta och i små doser under tillväxtfasen. NässlorLägg Brännässlor […]

Rikare Trädgård

Bihotell, bra och dåligt

Posted on

Bihotell på rätt sätt Det säljs numera också bihotell i många butiker och de lyfts ofta som en räddande insats för våra vildbin. Det kan de också vara, men de måste placeras och utformas på rätt sätt för att gynna bin och andra steklar. – Ett vanligt fel som jag sett i annonser för många av […]

Fritidsodling

Öppet brev till miljöministern och landsbygdsministern

Posted on

Till miljöminister Per BolundTidigare i våras förbjöd regeringen användning av växtskyddsmedel i privata trädgårdar. Men ett förbud tar inte bort behovet att skydda sina odlingar. FOR efterlyser en satsning på forskning kring nya miljövänliga metoder och växtskyddsmedel för fritidsodlare. Faktum är att nästan ingen forskning bedrivs idag med fokus på fritidsodlingens behov. Ett särskilt angeläget […]

Invasiva främmande arter

Så bekämpar du parkslide

Posted on

Har du problem med Parkslide? Bekämpa den på rätt sätt! Se till att ta hjälp av yrkeskunniga. Felaktig hantering leder bara till ökad spridning och större problem. Vi har tagit fram en film för att informera alla er trädgårdsägare om vad ni inte ska göra och vad ni istället ska göra med eventuell parkslide på […]

Karantänskadegörare

Karantänskadegörarprojektet

Posted on

I slutet av maj skickades material ut till de 32 medborgarforskarna som deltar i karantänskadegörarprojektet. Två veckor senare börjar de första klisterskivorna komma in för analys. Resultatet, så här långt, är att många flugor av olika slag har fastnat på klisterskivorna. Efter att experter på Jordbruksverket har tittat på klisterskivorna kan det konstateras att inga […]