Fokus på ökad kunskap och samverkan kring beredskapsodling på Nordiska Trädgårdar

På grund av oroligheter i omvärlden har intresset för att odla för beredskap ökat de senaste åren, både på individ- och samhällsnivå. När Stockholmsmässan slår upp portarna till Nordiska Trädgårdar den 21–24 mars kommer det växande engagemanget att belysas av flera utställare. Bland annat kommer Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, att arrangera ett panelsamtal på temat, och många av medlemsföreningarna kommer hålla föredrag om beredskap och självförsörjning under mässan.

De senaste åren har intresset för odling och självförsörjning fått ett uppsving, och behovet av beredskapsodling har i och med det destabiliserade läget i omvärlden ökat. Det märks i programmet på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. På öppningsdagen den 21 mars arrangerar Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, ett panelsamtal med temat ”Hur kan 5 miljoner fritidsodlare vara en del av beredskapen?”.

– Vi vill uppmärksamma frågan och påminna om att fritidsodlingens organisationer har värdefull kunskap som behövs för en hållbar och motståndskraftig framtid. Det är alltför sårbart att enbart förlita sig på kommersiella aktörer, säger Inger Ekrem, ordförande i Fritidsodlingens Riksorganisation.

Regeringen förväntas att gå ut med en uppdaterad livsmedelsstrategi senare i vår och nyligen presenterades den statliga utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”, som ser över hur kommuner och regioner ska rusta för beredskap. Där ser FOR att civilsamhället kan vara med och göra stor skillnad på lokal nivå.

– Man får inte glömma att halva Sveriges befolkning fritidsodlar och utgör en enorm resurs för samhället. Det gäller att hitta former för samverkan och skapa kontaktytor, vilket vi hoppas kunna hjälpa till med på mässan, säger Inger Ekrem.

En av panelsamtalets deltagare är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som också varit delaktiga i utredningen. Under panelsamtalet kommer de bland annat prata om hur kommuner kan upphandla små, lokala producenter. En annan deltagare är Trosa kommun som har projektet ”Odla vardagsmaten”, i samarbete med bland annat lokala koloniområden som upplåter mark för att lära kommunens invånare att öka sin hemberedskap.

Kunskap – en kärnfråga i beredskapen
Att odla för beredskap handlar om att helt eller delvis kunna klara sin egen matförsörjning under kristider. Då behövs odlingskunskap, insikt och förståelse för matens väg från jord till bord.

– Förr i tiden var dessa frågor en naturlig del av vardagen. Nu har vi blivit bortskämda med rinnande vatten och el, och att allt vi behöver finns att köpa, men med en större kunskap kring odling kan vi klara oss bättre i en krissituation, säger Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare och mässprojektledare på FOR.

På mässans Rådgivningsgata kommer fritidsodlarna finnas redo för att sprida kunskap om hållbar odling, som exempelvis hur odlingsbar jord kan skapas utan torv och konstgödsel. Rådgivningsgatans besökare kommer också att få tips om nybörjarvänliga grödor och hur kan man utveckla och effektivisera sitt odlande. Likaså hur man samlar frön för eget utsäde, växtdelar som utgör grunden för odling, och hur man bäst förvarar det man odlar för sin beredskap.

Under helgen välkomnas även mässans yngsta besökare till Barnslingan, där det kommer finnas spännande, odlingsinspirerande uppgifter i montrarna.

Nordiska Trädgårdar arrangeras i samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, och pågår mellan 21 och 24 mars på Stockholmsmässan.