Främja gemenskap och motverka ensamhet

Statsbidrag för att främja gemenskap och motverka ensamhet
Vi vill använda det beviljade statsbidraget till att utveckla fler områden där människor kan mötas och umgås i en trygg och inspirerande miljö. Genom olika projekt kan vi erbjuda fler möjligheter för frivilliga att engagera sig i vår verksamhet och bidra till våra aktiviteter. Med bidragets hjälp kommer vi att kunna möjliggöra för fler att engagera sig ideellt.

Nya kontakter och gemenskap
Ofrivillig ensamhet och isolering är stora samhällsutmaningar som påverkar många människor negativt. Genom att skapa fler sociala och meningsfulla sammanhang kan vi tillsammans bidra till att förbättra livskvaliteten för många. Trädgårdsarbete och odling har visat sig vara fantastiska sätt att knyta nya kontakter och bygga gemenskaper. Vi kommer att samla och utveckla de workshops, föreläsningar och gemensamma odlingsträffar där medlemmar och nya deltagare kan träffas och dela erfarenheter och tillsammans ordna fler aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans.

Både erfarna och nybörjare
Alla aktiviteter och initiativ är öppna för de som är intresserade av trädgård och odling. Vi välkomnar både erfarna odlare och nybörjare. Vi strävar efter att inkludera människor i alla åldrar och från alla delar av samhället.

Vi jobbar nu på att lansera och presentera både nya projekt och alla de aktiviteter som pågår i våra medlemsföreningar. Mer information kommer på vår hemsida och i våra sociala kanaler om hur du gör för att delta. Tillsammans gör vi skillnad och skapar en inkluderande gemenskap genom att stärka vårt intresse för odling och natur.

Motverka ofrivillig ensamhet
Vi på Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) är glada att vi blivit beviljade ett statsbidrag på 200 000 kronor som en del av Socialstyrelsens initiativ att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Totalt fick Socialstyrelsen in 880 ansökningar och har fördelat 98 miljoner kronor för att stödja olika initiativ runt om i landet. Att få vara en av mottagarna är ett fint erkännande av det viktiga arbete vi gör genom våra trädgårds- och odlingsaktiviteter.