Jordbruksverket lanserar ny kampanj för att stoppa växtskadegörare vid gränsen

Pressmeddelande från Jordbruksverket

Nu genomför 22 länder runt om i Europa en kampanj för att skydda växter mot skadegörare som sprids genom resor och handel. Jordbruksverket hanterar kampanjen i Sverige. Syftet är att informera svenskar om riskerna med att importera fröer och växter från andra länder. Växtskadegörare kan när de hamnar i Sverige orsaka stora ekonomiska och miljömässiga förluster.

Många svenskar och européer är inte medvetna om varför och hur de kan skydda växtlivet genom att undvika att föra in växtskadegörare. Jordbruksverket genomför därför nu tillsammans med EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, kampanjen #PlantHealth4Life.

Växtskadegörare orsakar globalt upp till 40 procent av de totala förlusterna av livsmedelsgrödor, och gör även att handeln med jordbruksprodukter förlorar över 2 300 miljarder kr varje år. Enbart xylella fastidiosa, en bakterie, skulle kunna ställa till med produktionsförluster på mer än 60 miljarder kr om den spred sig i hela EU.

– I Sverige har vår kampanj extra fokus på ett urval av skadegörare som skulle kunna göra stora skador om de kom hit, säger Henrik Alsterbo, handläggare växtskadegörare på Jordbruksverket.
– Det gäller bland annat den japanska trädgårdsborren som angriper äpplen, päron, rosor, ja i stort sett alla växter. Skalbaggarna kan samlas och äta träden helt kala. Japansk trädgårdsborre finns idag i Japan och Nordamerika men har också hittats i Italien, Portugal och Schweiz.

Kampanjen vill uppmärksamma medborgare på vad de själva kan göra för att undvika att hjälpa växtskadegörare att komma till Sverige:

  • Tänker du resa utanför EU? Om du blir förälskad i en exotisk växt, ta gärna en bild, men ta inte med växten. Du kan riskera att sprida nya skadedjur från ditt bagage.
  • Växtentusiaster! Skadedjur och sjukdomar kan också komma in genom växterna vi köper, om de inte har kontrollerats och certifierats på rätt sätt. Köper du växter på nätet från länder utanför EU ska du se till att de har sundhetscertifikat.
  • Prata gärna om växternas betydelse med dina och andras barn för att skapa nya generationer av växtskyddsambassadörer.

Mer information
Håll naturen frisk!
/Jordbruksverkets kampanjsida