Potatissättarvecka – för stärkt livsmedelsberedskap

Som ett svar på det ansträngda globala läget har flera organisationer enats under Potatisuppropet för att lyfta civilsamhällets betydelse för livsmedelsförsörjningen. Nu uppmanar vi till en gemensam potatissättarvecka under vecka 19. Syftet är tydligt: varje potatis som planteras nu kommer att bidra till ökad matsäkerhet när hösten närmar sig. Varför just potatis? Därför att potatisen är och förblir vårt mest pålitliga baslivsmedel, något som nästan vem som helst kan odla.

Fritidsodlarnas Riksorganisation (FOR) samlar över 75 000 fritidsodlare i 19 föreningar runt om i landet. Färsk statistik från Novus visar att 79 procent av svenskarna anser att det egna odlandet är viktigt i krissituationer. Andelen som odlar ätbart i trädgården är 76 procent.

Marek Rolenec från FOR delar med sig av insikten

– I Sverige finns det idag 2,6 miljoner privata trädgårdar som skulle kunna göra stor nytta för livsmedelsberedskapen. Det behövs mer kunskap om odling och självförsörjning, och därför är Potatisuppropet så viktigt för oss inom FOR.

Potatisuppropet föddes under våren 2020 när pandemin ledde till gränsstängningar och osäkerhet kring framtida livsmedelsimport. Omställningsnätverket var då, liksom nu, den drivande kraften bakom initiativet. I år har fler organisationer än någonsin gått samman för att lyfta frågan om livsmedelsberedskap.

Arci Pasanen från Omställningsnätverket uttrycker sin entusiasm

– Det är fantastiskt och inspirerande att ha så många fantastiska organisationer med oss i år! Trots de utmanande tiderna ser vi kraften i att förenas. Maten kan verkligen visa vägen till resilienta lokalsamhällen där vi tar ansvar tillsammans.

13 organisationer som stöttar Potatisuppropet v. 19

 • Omställningsnätverket
 • FOR Fritidsodlarnas Riksorganisation
 • Svenska Koloniträdgårdsförbundet
 • FOBO – Förbundet Organisk Biologisk odling
 • Regenerativt Sverige
 • Holma folkhögskola
 • Bäckedals folkhögskola
 • Agroforestry Sverige
 • Hela Jorden
 • Mikrojordbruket
 • Odla Ihop
 • Permakulturföreningen
 • Hållbar mat Helsingborg

För kontakt och konkreta odlingstips

Marek Rolenec, Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, 070- 423 79 69

Arci Pasanen, Omställningsnätverket 072-895 18 02

Läs mer på: https://omstallning.net/potatisuppropet/

 • Flera organisationer samlas nu under Potatisuppropet för att sätta fokus på hur viktig potatisen är för beredskapen i civilsamhället.

 • Och även en potatisodling i en liten trädgård spelar en viktig roll för livsmedelsberedskapen.

 • Marek Rolenec från Fritidsodlingens Riksorganisation berättar hur det hänger ihop.

Fritidsodlarna förbises när man pratar beredskap >> Läs mer i Västerbottningen

Västerbottningen skriver: Att odla är inte bara att slänga ut frön i myllan. För bästa resultat ska man besitta lite kunskap om odlingsmån, zon, gödsel och när man gödslar. Men trots det förbises drygt fem miljoner fritidsodlare när man talar om beredskap och självförsörjning på livsmedel.
– Man har glömt bort civilsamhället i matförsörjningen och beredskapen, det tycker jag både är lite trist och historielöst, säger Inger Ekrem, ordförande och förbundsdirektör för Riksförbundet Svensk Trädgård som samlar Sveriges alla organiserade fritidsodlare under sig.