Odlingsintresset växer

Vad trädgård och odling kan innebära för den enskilde och samhället är frågor att besvara i den undersökning som vi beställt från Novus. Frågorna handlar om svenskars, intresse och engagemang för trädgård, odling, självförsörjningsmöjlighet och förhållningssätt till miljö- och klimatrelaterade frågor.

Färsk statistik kommer förmedlas under året och sammanställas i en ny rapport om fritidsodlingens omfattning i Sverige. Från undersökningen kan vi redan nu presentera aktuella uppgifter om svenskars trädgårds- och odlingsvanor.

 • Intresset för odling och trädgård i Sverige har ökat hos 38% av befolkningen under de senaste 5 åren.
  51 procent av Sveriges vuxna befolkning är intresserade av trädgård och odling.
 • Av alla med odlingsmöjlighet odlar 76 procent något ätbart
 • 33 procent har ökat sin odlingsyta för ätliga produkter under de senaste fem åren.
  Den största ökningen finns bland de som är under 50 år.
 • 35 procent av de som odlar ätbart odlar potatis.
  I medeltal utgör den egna potatisen ungefär 28 procent av hushållets årsförbrukning av grödan.
 • 87 procent av befolkningen har tillgång till odlingsplats utomhus
  Hälften av dem gynnar medvetet den biologiska mångfalden i trädgården
 • 82% inser att kunskap är viktigt för att kunna odla egen mat.
 • Det viktigaste med att ha en trädgård är att kunna odla ätliga växter, anser 38 procent

 

I oktober 2024 publiceras en oberoende rapport om fritidsodlingens omfattning i Sverige, finansierad av FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

#fritidsodlingensomfattning #novus #fritidsodling #odlingskunskap #odlingsrådgivning #odlingsstatistik #svenskarnasodlingsvanor #odlingsvanor #beredskapsodling #livsmedelsberedskap