Biologiska mångfaldens dag

Fira Biologiska mångfaldens dag med Kiviks Musteri

Den 22 maj öppnar Kiviks Musteri upp portarna för en särskild upplevelse i den unika Nyttodjurparken, där besökare kan lära sig hur biologisk mångfald kan främjas genom mindre och icke-kostsamma initiativ. I samband med Biologiska mångfaldens dag bjuds alla naturintresserade in att fördjupa sig i hur nyttiga insekter spelar en avgörande roll för både våra ekosystem och jordbruk.

På Kiviks Musteri har man sedan lång tid tillbaka arbetat för att främja den biologiska mångfalden, som är en förutsättning för allt liv på jorden.

Företaget har, genom ett gränsöverskridande projekt EU-projekt som är ett samarbete mellan Kiviks Musteri, forskare på Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Fritidsodlarnas Riksorganisation, tagit fram en park för att visa hur man kan stötta biologisk mångfald genom att gynna miljön för nyttiga insekter, både i odlad mark men även i hemmaträdgårdar.

– Biologisk mångfald är något som ända från början haft central betydelse hos oss eftersom naturen är grunden i vår verksamhet. Därför har vi under lång tid arbetat aktivt för ökad biologisk mångfald på en mängd olika sätt. Framför allt handlar det om att skapa en miljö i våra odlingar som ger både boplatser och mat så att fler nyttodjur vill befinna sig där. Det handlar med andra ord om att skapa ett bra livsutrymme, säger Odlingschef Jan Flemming Jensen.

I odlingarna sås ängar med olika blomningstid för att skapa en så lång period för pollinatörerna som möjligt. Varannan rad mellan äppelträden får också vara oklippt och olika växtarter har såtts in mellan raderna för att det ska finnas något för en större mängd olika insekter. Döda trädstammar får stå kvar som insektshotell liksom nedklippta kvistar i vissa områden. För att minimera användningen av pesticider och växtskyddsmedel låter man också nyttodjuren jobba för att hålla odlingen vid god hälsa och de oönskade skadedjuren och sjukdomarna borta.

På onsdag den 22 maj, Biologiska mångfaldens dag, kommer Odlingschef Jan Flemming Jensen att leda guidade turer i Nyttodjurparken för att berätta mer. Besökarna får en unik inblick i hur Kiviks Musteri arbetar aktivt för att stödja och främja en rik biologisk mångfald genom att skapa gynnsamma livsmiljöer för pollinerare och andra nyttiga insekter.

– Det handlar inte bara om att skydda naturen, utan att aktivt bidra till dess mångfald. Varje liten insats är ett steg mot en hållbar framtid, förklarar Jan Flemming Jensen. Vi ser fram emot att välkomna er till en dag fylld med lärande och inspiration. Det blir en fantastisk möjlighet för både vuxna och barn att upptäcka vikten av biologisk mångfald och hur var och en av oss kan bidra till en mer hållbar och naturnära framtid, avslutar Jan.

De guidade turerna hålls till fri entré och pågår mellan kl 13-15 och kräver ingen föranmälan. Besökare bjuds på kaffe, te eller must och en kaka.

Här kan du läsa mer om hur Kiviks musteri jobbar för biologisk mångfald och om Nyttodjurparken.

Relaterade länkar