Guldstekel är årets trädgårdskryp

Inför biologiska mångfaldens dag 22 maj presenterar folkbildningsprojektet Rikare trädgård återigen Årets trädgårdskryp. I år går utmärkelsen till den färgglada och spännande familjen guldsteklarna. De är små, skimrar som juveler och är ett fascinerande exempel på att det inte är så enkelt att kategorisera naturen. Har du guldstekel i din trädgård? Grattis, det är ett gott betyg.

– Årets trädgårdskryp 2024 är en familj med insekter som är väldigt spännande, riktigt snygga och som krånglar till det för vårt ordningssinne. Guldsteklarna liknar små ädelstenar, kan härma igelkottar och är verkligen inte lätta att placera i de alltför kategoriska facken “skadedjur” eller “nyttodjur”, säger Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård.

Guldsteklarna är inte ens en centimeter långa och därför lätta att missa, trots att de är så färgglada. De hittas vanligtvis på blommor när de hjälper till med pollineringen eller vid bihotell och är på så sätt “nyttodjur”. När det är dags för dem att bli föräldrar lämnar de helt över ansvaret åt andra, ungefär som gökar i fågelvärlden. En del arter guldsteklar lägger sina ägg i vildbins eller solitära getingars bon. När guldstekelns larver kläcks äter dessa upp binas ägg och larver. På så sätt kan de klassas som “skadedjur”.

Det kan tyckas brutalt, men är en ganska vanlig strategi i naturen. Om du ser en guldstekel på ditt bihotell ska du inte bli förskräckt och tro att bina kommer försvinna från din trädgård. Guldsteklarna drabbar inte bin i speciellt stor utsträckning. Du ska snarare se det som ett fint betyg för din trädgård.

– Guldsteklar är en indikation på att det är gynnsamt i området för deras värddjur. Det måste finnas stora populationer av arterna som guldsteklarna parasiterar för att de ska dyka upp. På så sätt är de indikatorarter för att hela näringskedjan finns i området och på att det finns bin, boplatser och blommor, berättar Alexander Berg, expert på guldsteklar på SLU Artdatabanken.

– Årets trädgårdskryp 2024 kan med andra ord ses som en utmärkelse till landets trädgårdsägare – har du guldsteklar i din trädgård så har du skapat förutsättningar för en rik trädgård med ett myller av liv och komplicerade levnadssätt, säger Erik Hansson.

FAKTARUTA: Guldsteklar
I Sverige finns det ungefär 60 arter guldsteklar. De är oftast 5-9 mm långa och har ett färgglatt kroppspansar. Vissa arter är helt metalliskt gröna, andra flerfärgade med turkosa inslag. Alla guldstekelarter lever som så kallade kleptoparasiter. De lägger ofta sina ägg i värdens bo. När larven kläcks ur ägget äter den upp värdens ägg eller larv och äter upp födoförrådet som värddjuret samlat in åt sin larv. I Sverige är guldsteklarna parasiter på andra gaddsteklar. Dels solitära bin och getingar, men framför allt rovsteklar, som i sin tur fångar exempelvis spindlar eller bladlöss.

Om guldsteklarna upptäcks när de försöker lägga ägg i gaddsteklarnas bon kan de attackeras. Då rullar guldsteklarna ihop sig till en boll, som en igelkott, för att slippa gaddsteklarnas stick.

Som fullvuxna besöker guldsteklarna ofta blommor och hjälper därmed till med pollineringen.

FAKTARUTA: Några vanliga arter guldsteklar och hur de lever

  • Taggpannad guldstekel (Chrysis terminata). En tidig art på våren som många har i sina bihotell. Äggen läggs hos vårmurargetingens bo och larverna äter sedan upp getingens larver och insamlade föda (kallas kleptoparasitism). Har taggar i pannan som kan ses i förstoringsglas, lupp eller uppförstorat foto.

  • Ängsguldstekel (Chrysura radians) kleptoparasit på murar- och tapetserarbin.

  • Hårig guldstekel (Chrysura hirsuta) kleptoparasit på murarbin.

  • Tretandad guldstekel (Trichrysis cyanea) kleptoparasit på både rovsteklar (Crabronidae) och vägsteklar (Pompilidae) som samlar spindlar till sina bon.

  • Pansarguldstekel (Holopyga generosa) är kleptoparasit på rovsteklar som Astata och lägger ägg i bärfisar. De kan bara klara sig om bärfisarna som fått ägg i sig i sin tur fångas av rovsteklar.

  • Släktet Cleptes (samma ord som i kleptoman, dvs tjuv på latin) är kleptoparasit på växtstekelpuppor som ligger i markskiktet. De ses därför sällan, trots att de är vanliga i trädgårdar.

Om Rikare trädgård

Folkbildningsprojektet Rikare trädgård är ett samarbete mellan Fritidsodlingens Riksorganisation och Natursidan.se. Målet är att med hjälp av artiklar, guider och annan information sprida kunskap om hur trädgårdar och odlingar kan gynna den biologiska mångfalden.

Läs mer om projektet och hitta artiklar och guider på www.rikaretradgard.se

Om utmärkelsen Årets trädgårdskryp

Sedan 2021 har Rikare trädgård delat ut utmärkelsen Årets trädgårdskryp för att ge lite extra uppmärksamhet till något av alla de spännande småkryp som kan hittas i en trädgård.
Vinnare 2023: Nässelfjäril

Vinnare 2022: Nyfiken blomfluga
Vinnare 2021: Gräsgrön guldbagge

Kontaktpersoner

Alexander Berg, expert, SLU Artdatabanken
018 67 26 38 eller 072 246 04 37
alexander.berg@slu.se

Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård
0730385185
erik@natursidan.se