Angående Odla med P1

Öppet brev till Cilla Benkö, VD Sveriges Radio och Nina Glans, Kanalansvarig P1, Sveriges Radio

Angående nedläggning av Odla med P1

Vi, medlemsorganisationer i Fritidsodlingens Riksorganisation som tillsammans företräder över 75 000 fritidsodlare, är mycket oroade över det oväntade beslutet att lägga ner programmet Odla med P1.

Odling är en betydelsefull fritidssysselsättning för miljontals svenskar och behovet av ett fördjupande, vetenskapligt förankrat trädgårdsprogram är stort. Odla med P1 har under nästan två decennier varit en garant för att oberoende kunskap når ut till allmänheten. Programmet representerar på ett utmärkt sätt public service-tanken.

Fritidsodling är inte bara en avkopplande och hälsofrämjande aktivitet som ger kontakt med naturen, utan har även en övergripande positiv inverkan på hela samhället. Det främjar biologisk mångfald, hållbarhet, utbildning och sociala band. I Sverige utgör fritidsodlingen dessutom en viktig resurs i matberedskapsfrågan, där många odlare har ökat sin odling av ätbara grödor de senaste åren.

Att säkerställa att den senaste forskningen och kunskapen om odling och trädgård når ut till allmänheten är därför av betydelse för hela samhället. Odla med P1 har med oberoende journalistik på ett seriöst sätt hanterat fritidsodlingens frågor och spridit kunskap på ett inspirerande sätt. Programmet har varit populärt bland lyssnarna, vilket tydligt visade sig på sociala medier när beslutet om nedläggning offentliggjordes.

Vi förstår att Sveriges Radio behöver se över sin verksamhet och programutbud i tuffa ekonomiska tider. Vår förhoppning är dock att Sveriges Radio genomför en grundlig omvärldsanalys innan ett slutgiltigt beslut om nedläggning fattas. Vi är övertygade om att resultatet kommer visa att ett vetenskapligt baserat svenskt trädgårdsprogram som Odla med P1 behövs och är värdefullt för lyssnarna – och hela samhället.

Inger Ekrem
Ordförande Fritidsodlingens Riksorganisation

För Fritidsodlingens Riksorganisations 19 medlemsorganisationer
Riksförbundet Svensk Trädgård
Koloniträdgårdsförbundet
Sällskapet Trädgårdsamatörerna
Föreningen Sesam
Förbundet Organisk Biologisk Odling, FOBO Svenska Pelargonsällskapet
Sveriges Pomologiska Sällskap
Svenska Pionsällskapet
Svenska Rosensällskapet
Svenska Dahliasällskapet
Svenska Hoyasällskapet
Permakultur i Sverige
Svenska Örtasällskapet
Svenska Rhododendronsällskapet
Svenska Saintpauliasällskapet
Gesneriasterna
Svenska Orkidésällskapet
Sällskapet Blomstervännerna
Chiliodlarna

Fritidsodlingens Riksorganisation
Ringvägen 9 E, 118 23 Stockholm, tel. +46 8-556 930 81, mejl: info@for.se, www.for.se
Organisationsnummer 802016-5075