Pyralidrester i ekologiskt certifierade växtnäringsprodukter

I morgon 21 maj presenteras faktabladet av Anna Karin Rosberg på SLU i Ultuna och följs av en paneldiskussion där bland andra Ulf Nilsson från FOR medverkar. Vi vill också gärna diskutera vad som händer när pyralid tillsätts i små doser över lång tid.

Forskningsläget gällande spridning av pyralider med foder – en också en stor fråga att fortsätta diskutera, om medlen ska vara tillåtna eller ej. Är ingen mening att förbjuda kompost, gödsel och halm att lämna gården när spannmålskärnorna som kan innehålla pyralid inte har några restriktioner.

Och hur KRAV anser att Sverige/EU borde jobba för att undvika oönskade ämnen i växtnäring, vems är ansvaret, pratar vi gärna vidare om.

Både FOR och KRAV har de senaste åren arbetat intensivt med att kartlägga hur pyralidresterna hamnar i olika gödselmedel och jordprodukter samt hur man ska kunna förhindra detta, vilket bland annat har lett till regeländringar hos KRAV. Under seminariet får vi höra det senaste om läget kring pyralidrester och hur arbetet framåt ser ut.

Under nästa vecka kommer en sammanfattning från FOR om hur pyralider påverkade odlingarna under 2023. Pyralidrapporten innehåller också resultatet av de egna undersökningar och analyser som FOR gjort angående förekomsten av pyralider i hönsfoder och hönsgödsel. 

I panelen

  • Ulf Nilsson, FOR (Fritidsodlingens riksorganisation)
  • Camilla Mannich Uggla, KRAV
  • Lena Israelsson, journalist och trädgårdsboksförfattare
  • Anna Karin Rosberg

Moderator: Johanna Spångberg

Arrangeras av SLU Ekologisk produktion och konsumtion

Du kan fortfarande anmäla dig digitalt till seminariet i morgon 21  maj kl 12.30 >>