Agroforestry Sverige blir ny medlem i FOR

PRESSMEDDELANDE

Vi är glada att välkomna Agroforestry Sverige som det senaste tillskottet till Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR). Genom att gå med i FOR blir Agroforestry Sverige en del av ett nätverk av 20 medlemsorganisationer som delar visionen om hållbar och ekologisk odling.

Agroforestry Sverige är en förening som vänder sig till alla odlare som strävar efter att producera mat i ekologiskt samspel med fleråriga och vedartade växter. Deras fokus på skogsträdgårdar och andra hållbara odlingsmetoder har fått allt större intresse bland fritidsodlare under de senaste åren.

Anders Lindén, styrelseordförande i Agroforestry Sverige, delar sin motivering till att gå med i FOR.

– Fritidsodlare är en viktig kraft för odling som bygger jord, lagrar kol och gynnar biologisk mångfald. Ett samarbete inom FOR öppnar en ny påverkanskanal för Agroforestry och vi bidrar gärna med vår kunskap om odling i hållbara, levande ekosystem, säger Anders.

Inger Ekrem, ordförande i FOR, välkomnar Agroforestry Sverige och betonar den extra dimension som föreningen tillför.

– Agroforestry Sverige representerar en ny miljömässigt hållbar odlingsinriktning som väcker alltmer intresse både bland fritids- och yrkesodlare. Deras närvaro kommer att öka bredden i vår verksamhet och öppna upp möjligheter att engagera en bredare medlemsbas, som delar vårt gemensamma mål att främja en hållbar fritidsodling, säger Inger

Styrelsen för Fritidsodlingens Riksorganisation har granskat och godkänt Agroforestry Sveriges ansökan om medlemskap. Motiveringen lyfter fram Agroforestry Sveriges omfattande informationsarbete, deras goda kontakter med forskningsvärlden och Jordbruksverket, samt deras bidrag till ökad bredd och mångfald inom FOR.

 

Fritidsodlingens Riksorganisation, som representerar 20 ideella odlingsorganisationer i Sverige, är en röst för fritidsodlarnas intressen gentemot regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Med över 75 000 medlemmar förankrade i olika delar av landet, är FOR en kraftfull röst för hållbarhet och gemenskap inom odlingssamhället.

För mer information om Fritidsodlingens Riksorganisation och dess medlemsorganisationer, besök for.se. för mer information om Agroforestry Sverige besök agroforestry.se

Kontakt FOR
Ulf Nilsson
Sekreterare samt Hortonom och AGr. Dr
ulf.nilsson@for.se
08-556 930 81

Inger Ekrem
Ordförande
inger.ekrem@for.se
08-792 23 40

Kontakt Agroforestry
Anders Lindén
Styrelseordförande
anders.linden@agroforestry.se