Jordförbättra

Fråga: I trädgården finns en lång odlingslåda ungefär som fyra pallkragar lång. […]

Växtval i slänt

Fråga: Jag läser till trädgårdsmästare och håller på att skriva mitt examensarbete […]

Sådd i krukor

Fråga: Min tanke är att så rosenskära i en stor låda eller […]

Flytta Thuja

Fråga: Planterade Thuja Brabant förra året som idag är cirka 1,2-1,5 meter […]

Kompostera eklöv

FRÅGA: Jag har tolv stora ekar som varje höst ger enorma mängder […]