Småkryp i krukväxtjorden

Fråga: Hjälper en kompis som är förtvivlad hon har gjort allt men ändå lever de små krypen kvar i jorden i krukorna med Streptocarpus. Så länge som hon har dessa kryp vågar hon inte byta eller ta blad, kan dessa smitta via bladen? Hon har haft problem med krypen i ett par år.

De svarta krypen kommer när hon skakar på krukan? Den vita är det Hoppstjärtar? Hur ska hon behandla dem?

Svar: Det är svårt att ge något klart besked utifrån bilderna. Men det ser inte ut som någon av de vanliga skadegörarna på Streptocarpus (kornettblomma).

Gissar att den svarta insekten är en klokrypare, de lever på andra insekter. Den vita är nog hoppstjärt, de är mycket vanliga. Hoppstjärtar lever på förmultnande växtdelar eller svamphyfer. Ofta försvinner båda dessa insekter om man är mer sparsam med vattningen, så krukväxtjorden blir torrare.

Det är ingen fara att ta bladsticklingar från plantan, så länge inga skador förknippade med insekterna förekommer.

Dessa insekter förekommer sällan i ny krukväxtjord. Om den gamla jorden ska användas kan den värmas upp (80 grader i ca 50 min) då dör insekterna. Placera de nya krukorna med sticklingar separerat från de gamla för att undvika spridning.


Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2023

Foto: Ann-Sofie Johansson Asplind

Foto: Ann-Sofie Johansson Asplind

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar