Döende blåregn

Fråga: Har ett äldre blåregn(Wisteria Sinensis) som i alla år växt otroligt fint med mycket blommor och mycket grönt. Vi har varje sensommar beskurit det med häcksaxen då det växte rejält. Hösten 2021 hann vi inte med att beskära det och året därpå växte det riktigt dåligt med få blommor och lite blad och mycket grenar hade dött. Vi beskar mycket av det döda på hösten 2022 och sedan vår/sommar 2023 var det mer som såg ut att ha dött och samma scenario spelade upp sig igen, lite grönt och få blommor. I år är det ungefär samma men vi tycker det är mer blommor på i anknytning till huvudstammen men fortfarande inte så mycket grönt. Vi gödslade i våras med 3 säckar kogödsel och har stödvattnat lite grann nu då det varit torrt. Vad kan vara fel och vad kan vi göra?

Svar: Det är ovanligt med etablerade blåregn som börjat dö tillbaka här i Sverige. Däremot kan det ofta hända innan växten är etablerad. Efter en del sökande efter information om vad som kan hänt ditt exemplar så hamnade jag på RHS´s hemsida (Royal Horticulture Society, i England). I England är det tydligen ett ganska vanligt fenomen att etablerade exemplar helt plötsligt kan börja växa dåligt och dö tillbaka. De vanliga orsakerna som listas är svampsjukdomar som angriper rotsystemet. Båda de två nämna svampsjukdomarna (Phytophthora och honungsskivling) är vanligt förekommande i Sverige. Andra vanliga orsaker är plötslig torka en längre period eller att rötterna står i vatten en längre tid. Larver från Öronvivlar kan också angripa rotsystemet. I och med att vi får mildare klimat så blir problemet med öronvivlar allt större.

Ett sekundärt problem som kan uppstå om de döda eller döende grenarna får vara kvar är angrepp av rödvårtsjuka. Det är en nedbrytningssvamp som är viktig i vårt ekologiska kretslopp. Men när den angriper döda grenar som sitter fast på levande grenar kan den i bland bli mer aggressiv och angripa levande ved. Rödvårsjukan är lätt att känna igen. Det blir som röda prickar på de döda grenarna. Klipp bort dessa grenar. 

Åtgärderna som listas för att få fart på blåregnet igen är att gödsla på våren. Och stödvattna om det blir en torrperiod. Förhoppningsvis gör detta att plantan blir friskare och starkare igen, så den bättre kan stå emot skadegörarna. 

I bifogad länk kan du läsa informationen från RHS: 

https://www.rhs.org.uk/plants/wisteria/frequently-asked-questions

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Foto: Pixabay.com

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar