Frösådd inomhus

Fråga: Jag har en fråga angående frösådd inomhus. Min mamma har köpt fröer i ett antal år och det slutar likadant varje gång. Hon gör precis som det står men de kommer upp långa och rangliga för att sedan vissna ner. Vad gör hon för fel?

Svar: Det vanligaste felet är att man har för dåligt ljus och för varmt när fröna väl grott. Då blir de långa och gängliga. Optimalt är att hålla en temperatur på 20-25 grader under groningsfasen och när hjärtbladen (första bladen) syns sänks temperaturen till cirka 16 grader. Sår man fröna före mitten av mars i södra och mellersta Sverige eller före slutet av april i norra Sverige räcker inte dagsljuset till utan man behöver belysa sådderna. 

Står sådderna i ett fönster är det enklast att belysa med lågenergilampor eller led-lampor. Finns även speciella växtlampor om man vill optimera. Står sådderna i ett rum är det enklast att belysa med lysrör, vanliga varmvita lysrör. Häng ljuskällan cirka 30 centimeter över sådderna. Ju varmare det är i rummet desto viktigare är det med mycket ljus för att få kompakta plantor. 

Jorden och jordens fuktighet är två andra faktorer som är viktiga för en lyckat resultat. Optimalt är att använda vanlig blomjord i botten på krukan och sedan såjord/ sand eller vermiculit ovanpå. Fröna sås sedan i den näringsfattiga delen av krukan och när rötterna börjar växa kommer de ner till den mer näringsrika jorden i botten av krukan. Vattna jorden ordentligt före sådd. Se till att allt överskottsvatten kan rinna ut i botten av krukan. Täck små fröiga sådder med genomskinlig plast eller fiberduk. När fröna börjar gro tas plasten/ fiberduken bort. Normalt sker ingen vattning av jorden innan fröna har grott. Men skulle jorden kännas torr kan man duscha sådderna med en sprayflaska. 

När fröna har grott och plantorna börjar växa ska jorden hållas lätt fuktig. Jorden måste hållas fuktig men får inte bli för blöt. Blir den för blöt kan det bli syrebrist för rötterna och så kallade förökningssvampar som skadar rötterna kan lätt angripa. Samtidigt är de späda rötterna mycket känsliga för uttorkning och dör lätt om det blir för torrt. Det är enklast att klara av att hålla jorden lagom fuktig genom att duscha jord och växter med sprayflaska eller hälla vatten på fatet som jorden i krukorna kan suga upp. 

Läs mer om lyckade sådder hos Trädgårdsamatörerna https://www.tradgardsamatorerna.se/wp-content/uploads/2021/04/Frosadd_TA-4_2020.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2024

 

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar