Daggmasken – odlarens bästa vän

Fråga: Hittar små jordklumpar i min gräsmatta på många platser. Tycks inte göra någon skada men skulle vara intressanta att få veta vad det är?

Daggmaskens avföring så kallad kast. Foto: Ulf Nilsson

 

Svar: Du kan vara glad åt din upptäckt. Det är ett tecken på odlarens bästa vän, daggmasken, varit i farten i din trädgård. Daggmasken deponerar nämligen sin avföring som små jordklumpar vid markytan. Varför är daggmasken så bra då? Av många anledningar. De drar ner döda växtdelar som t ex blad från markytan ner i sina gångar som de sen kan äta upp. Till deras kost hör även jord, bakterier och svampar. Genom sitt beteende ser de därmed till att jorden blandas och mullhalten ökar. Gångarna de gräver fram är även viktiga för att skapa en god struktur i jorden som växternas rötter kan nyttja. Maskarnas avföring är också en fantastisk gåva till växterna då delar av det organiska materialet som passerar maskarnas magar omvandlas till näringsämnen i en form som växterna kan ta upp.

 

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar