Plantera häck vid stora träd

Fråga: Vi har stora träd, en meter från tomtgränsen. Vi skulle nu vilja sätta en hög häck.
Nu är min fundering om något kan växa så tätt inpå de stora träden? Rotsystemet måste ju vara gigantiskt. Träden ger ju dessutom skugga på häcken under sommarhalvåret. Går det att plantera en häck invid dem? Eller måste vi ta ned träden och samtidigt plantera en häck och sätta nya träd på uppväxt? Vill inte köpa en dyr häck om det är dömt att misslyckas.

Svar: Tyvärr måste jag göra dig besviken. Det är dömt att misslyckas att plantera en häck så nära uppväxta träd. De har som du säger ett stort rotsystem, dessutom suger de stora mängder vatten och torkar ut omgivande jord. Så antingen får ni ta ner träden (och stubbfräsa för att få bort stubbarna). Sedan plantera häcken och nya träd. Eller sätta staket närmast träden, till ytterkant av trädkronan.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar