Hur gör vi för att slippa mördarsniglar?

Håll koll på mördarsniglarna.
FRÅGA
: Vi har ännu inga mördarsniglar. Hur gör vi för att slippa sniglar vid köp av större mängder ny jord till våra pallkragar?

SVAR: Ja, sniglar och ägg kan tyvärr följa med jord så det gäller att vara uppmärksam även om jordleverantören ger försäkran. Sniglar kan även följa med under lastpallar och annat förpackningsmaterial. Sniglarna lever inte djupt nere i jorden, men de vill ha det skyddat och fuktigt och söker uttorkningsskydd och mat där det ges.
Det är alltså viktigt att kontrollera jord, växter och annat man tar in i trädgården och lära sig känna igen snigelns alla stadier från ägg via ung snigel till vuxna individer, så att man kan oskadliggöra dem direkt. Här finns en snigelnyckel som kan hjälpa er att identifiera mördarsnigeln.
När ni fått jorden på plats kan ni vattna den och sedan täcka ytan med tättslutande, gärna mörk plast. Eventuella sniglar kommer att söka sig upp under plasten och är då lättare att få tag på. Så kan man naturligtvis även göra i en befintlig odling där man vet att man har sniglar. Själv använder jag presenningar både mot ogräs, för uppvärmning och för att fånga unga sniglar om våren innan odlingsgrödorna ska på plats.
Mot höstkanten vittjar jag effektivt även snigelägg under de ihopvikta presenningarna.
Läs mer på https://svensktradgard.se/tradgardsrad/sniglar-och-snackor/

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 2 2016

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar