Ödem på tomat

Fråga: Mina tomatplantor växer bra, kraftiga och fina, men har någon sjuka i bladen. Den går på ett par olika sorter, inte på alla. Bladnerverna sväller upp och delar av bladet dör.

Svar: Utifrån alla de bra bilder som bifogats frågan har virus och andra sjukdomar kunnat uteslutas. Det som återstår är skada orsakad av klimatet. I det här fallet kallas skada för ödem. Växtcellerna har tagit upp för mycket vatten och sprängs på grund av det. Inom yrkesmässig krukväxtodling är detta ett välkänt fenomen. Problemet uppträder oftast på vårvintern under dåliga ljusförhållanden och försvinner när det blir ljusare.

Problemet börjar bli vanligare i hobbyodling av tomater. En av orsakerna kan vara att vi numera odlar många fler sorter än man gjorde innan. Och olika sorter är olika tåliga för sämre odlingsförutsättningar. För mycket vatten och näring (eller felaktig näringsbalans) i samband med hög luftfuktighet och ljusbrist ökar risken för ödem. Även växlande temperatur eller ojämn vattning kan leda till ödem. Vanligtvis försvinner problemet när plantorna kommer ut i uterummet, växthuset eller på friland.

Fick upp bra rådgivningsinformation med bilder på ödem i tomat från University of Maryland. Förutom nämnda faktorer som orsakar ödem nämns också och att ljusets våglängder påverkar och att fullspectrum-ljus motverkar symptom och att UV-strålning skyddar. 

https://extension.umd.edu/resource/edema-problem-high-tunnel-tomatoes

Henrik Bodin, FOR-rådgivare med hjälp från Ingrid Åkesson, Movium.

Foto: Lillemor Lindskog

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar