Grundstammen bildar luftrötter

Fråga: Jag planterade om mitt då 3-åriga äppelträd hösten 2021. (Blev tvungen att byta kolonilott pga återkommande översvämningar). Det har överlevt och ser nu friskt och piggt ut. Står stadigt utan stödpinnar. I våras upptäckte jag konstiga hål längst ner på stammen upp till 10 cm höjd. se bild. En person trodde då att det kanske var grundstammen som försökte bilda rötter, men ovan mark. Nu har det börjat komma små rotutskott precis i marknivå. Jag måste ha planterat för grunt eller? Vad gör jag? Ska jag bygga en kulle runt stammen eller bara låta trädet sköta om detta själv?

Svar: Det viktiga när man planterar fruktträd är att förädlingsstället hamnar ovanför markytan. På bilden syns som en liten knöl en bit upp på stammen. Det är förädlingsstället. Och det stämmer att grundstammen håller på att bilda rötter ovanför markytan. Vissa grundstammar har den egenskapen mer än andra grundstammar.

Det är positivt att trädet har vuxit fast ordentligt på platsen. Min gissning på varför grundstammen nu har börjat bilda rötter långt upp, är jordens sammansättning. I en kompaktare lerigare jord trivs inte fruktträden så bra och då försöker de bilda mer ytliga rötter. Medan i en sandigare jord växer rötterna till på djupet. Tittar man lite noggrannare på bilden så syns revsmörblomma och åkerfräken. Dessa båda växter trivs i kompaktare jordar. Åtgärden i ditt fall är att lägga på en sandig jord kring trädet, så rötterna kan växa ut i den jorden. Var noga med att det ska vara en liten luftspalt mellan jordytan och “knölen” förädlingsstället.

Henrik Bodin FOR-rådgivare 2023

Foto: Ulla Ask

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar