Kan rosor dö av övergödsling?

Fråga: Under många år har jag haft Polyantharosor intill min husvägg. De har blommat mycket och lyst upp trädgården. Ett år gödslade jag rosorna rejält och året därefter såg de inte mycket ut för världen. Är det så att man kan ta död på rosor med övergödsling? När jag nu vill plantera nya rosor på samma ställe, vilken sort är lämplig och vad mer ska jag tänka på? Jag bor i Stockholmsområdet.

Svar: Ja, man kan gödsla växter för mycket. Störst risk för övergödsling är det om man gödslar mycket med mineralgödsel (konstgödsel). Visserligen är rosor ganska näringskrävande men får de alltför mycket näringsrik gödsel med en gång blir det för starkt för rötterna och de kan helt enkelt få brännskador. Koncentrationen av näring blir för hög i jorden och rötterna kan då inte heller ta upp vatten normalt.

En annan orsak till dina dåliga rosor kan vara de nyckfulla vintrar med milda regniga höstar vi haft de senaste åren. De har tagit död på många rosor. Rosorna har invintrat för sent och sedan skadats av ideliga temperaturväxlingar.

Rosor kan lätt drabbas av jordtrötthet som gör att de växer dåligt. För att undvika det problemet måste en större mängd av jorden bytas ut före planering av nya rosor. Några förslag på härdiga, friska rosor är Allotria, Astrid Lindgren, Bonica, Chinatown, Friesia, Iceberg, Lichterloh och Sommerwind.


Solveig Sidblad 2002

Redigerad 2024 av Henrik Bodin, FOR-rådgivare

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar