Lyckas med lagerhägg

Fråga: Planerade 4st Lagerhägg på stam (2m) i april 2023. Dom mår bra men får stå ut med ganska mycket blåst och vind. Jag har lindat stammen på alla. Bor i Karlskrona. Undrar vad jag kan göra för att dom ska fortsätta må bra och förbli starka och välmående? Trädnäring? Gödsel? Annat? Klipper man dom nånting?

Svar: Lagerhäggar (Prunus laurocerasus) planterade i södra Sverige brukar sällan vara några problem plantor. Det som är det största hotet mot lagerhägg är blåst, sol och frusen jord (tjäle) på senvintern – tidig vår. Då förlorar plantorna vatten och resultatet brukar bli att bladen trillar av i maj-juni. Om det skulle bli kallt och marken fryser rekommenderar jag att plantorna täcks med gjuteväv eller lakan. Det handlar om att skapa en skuggig och vindstilla miljö kring bladen. Då förblir vattnet i bladen och risken att de trillar av är minimal.

När det gäller skötsel så är det viktigast att förse plantorna med extra vatten på våren – försommaren. Om det blir en riktigt solig sommar och jorden är sandig behöver man vattna någon gång per vecka under den soliga varma perioden, räcker med 10-20 liter per planta. Är plantorna planterade i vanlig matjord behövs sällan någon extra näring. Är det en sandig jord rekommenderar jag att lite kompost eller organisk gödsel tillsätts till jorden varje vår. Lagerhägg brukar växa kraftig när de trivs, och blir lätt förstora för platsen. Då kan de klippas. Bästa tidpunkten för beskärning är under sommaren. 

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 

Foto: Mona Adawi

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar