Silverpäronet växer inte

Fråga: Har ett silverpäron som ser väldigt trist ut, se bild. Trädet är bottenförädlat, d v s rotympat. Trädet är 12 år gammalt och står i en svag sluttning. Det är lerjord på tomten. Går det att föryngra trädet genom att beskära det? Hur skall det beskäras i så fall? Vilken årstid är det lämpligt att beskära? Finns det något annat man kan göra för att få trädet fint igen?

Svar: Ja, ditt träd har verkligen stannat och är på väg att tyna bort. För att få fart på trädet igen behövs dels en kraftig beskärning, som ska utföras när trädet är i vila. Görs den under växtperioden är det risk för att trädet dör. Och sedan behöver jorden friläggas kring trädet.

Plocka bort marktäckarna kring trädet, så det blir en jordspegel på 1-2 meter i diameter. Täck sedan jorden med kompost eller stallgödsel (går bra med kogödsel på påse). Lägg på 5 cm tjockt lager. Och ovanpå det läggs sedan 5-10 cm täckbark. Tänk på att inte lägga något in mot stammen. Det vill säga att markytan precis kring stammen ska vara där den är idag. Att plocka bort marktäckare och lägga ut gödsel samt täckbark kan göras nu.

Beskärningen görs i februari-mars. Klipp av alla grenar nära stammen. Om det finns några korta grenar, så sparas dessa. Förhoppningsvis provocerar detta trädet så sovande knoppar vaknar och börja växa, till våren. Finns det vilja i trädet kan det bli meterlånga årsskott med denna behandling. Men om trädet för svagt kan det dö. Vilket det troligtvis ändå hade gjort inom några år. 

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Foto: Iréne Kindahl

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar