FOR

Bekämpningsmedel som inte borde få användas

Posted on

Två exempel på ämnen som det vid analyser hittats rester av, i bland annat gödselprodukter, är aminopyralid och klopyralid. Att dessa inte borde få användas inom EU är  branschföreträdare för jord-och gödselleverantörer och Fritidsodlingens Riksorganisation överens om.   Under året 2021 har Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) analyserat olika organiska gödselprodukter och stallgödsel från lokala stall och […]

FOR

Inga växtskador av flytande Algomin

Posted on

Flytande Algomin – gav inga växtskador i försök I FORs analyser från i somras visade sig en batch av flytande Algomin innehålla 150 µg/kg aminopyralid. Ett ämne som kan orsaka skador på känsliga växter vid extremt låga nivåer. Algomin har nu låtit ett oberoende företag utföra provodlingar, där ärtor gödslats med samma flaska som FOR […]

FOR

Analys av påsjord och organiska gödselprodukter

Posted on

PRESSMEDDELANDE Bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel  Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, och/eller klopyralid . Exempelvis hittades klopyralid i pelleterad ko- och hönsgödsel som säljs i konsumentförpackningar. Däremot kunde inga bekämpningsmedelsrester detekteras […]

FOR

Misstänker du att dina plantor fått skador av jord, gödsel eller kompost i år?

Posted on

Har dina småplantor drabbats av missbildade blad under våren eller vuxit dåligt? Förra året analyserade Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, organisk växtnäring som var baserad på vinass. I flera fall konstaterades att produkterna innehöll bekämpningsmedel i halter som gav kraftiga skador på känsliga växter. Vi fortsätter undersökningen i år och är nu särskilt intresserade av att analysera påsjordar, […]

Biologisk mångfald

Bygg en minidamm på din odlingslott

Posted on

När en 100 kvm stor lerplätt ska räcka till grönsaker, blommor, bär, kompost och fikastunder är det inte alltid läge att gräva en stor damm. Men det behövs inte en stor damm. En murarbalja på 90 liter räcker långt. Och om vi fyller flera murarbaljor med vattenliv, då kan det bli lika bra som en […]

Biologisk mångfald

Utmärkelsen Årets trädgårdskryp

Posted on

För första gången utses idag, den 18 maj, Årets trädgårdskryp. Projektet Rikare trädgård meddelar att utmärkelsen 2021 går till gräsgrön guldbagge. Gräsgrön guldbagge är en art som är en av trädgårdsägarens många bra hjälpredor och som också är fascinerande att titta på. Den gräsgröna guldbaggen är en relativt stor skalbagge som kan bli upp till 2 cm […]

FOR

Bli medborgarforskare! Hjälp oss att spana efter skadegörare på frukt

Posted on

Vi har fått i uppdrag av Jordbruksverket att be privatpersoner leta efter tre nya (karantän)skadegörare på frukt säsongen 2021.  Vi behöver din hjälp som medborgarforskare för att lyckas. Anmäl dig senast 15 april! Att bli en medborgarforskare som letar efter (karantän)skadegörare betyder att du som privatperson bidrar med dina observationer i ett visst område. Namnet […]

FOR

FOR i europeiskt kunskapsutbyte

Posted on

FOR har beviljats 110 000 kr i finansiering från ERASMUS+, som är EUs satsning för lärande och kunskapsutbyte mellan medlemsstaterna.– Man kan se detta som ett första försiktigt steg i vad vi hoppas i framtiden blir ett utökat samarbete mellan svensk fritidsodling och våra systerorganisationer runt om i Europa, berättar Ulf Nilsson som är sekreterare på […]