FOR i europeiskt kunskapsutbyte

FOR har beviljats 110 000 kr i finansiering från ERASMUS+, som är EUs satsning för lärande och kunskapsutbyte mellan medlemsstaterna.
– Man kan se detta som ett första försiktigt steg i vad vi hoppas i framtiden blir ett utökat samarbete mellan svensk fritidsodling och våra systerorganisationer runt om i Europa, berättar Ulf Nilsson som är sekreterare på FOR. Jag är säker på att vi kan lära varandra mycket om allt från odling till föreningskunskap. De beviljade medlen kommer täcka resor och uppehället för de som deltar.
Det blir representanter från Koloniträdgårdsförbundet och FORs kansli som under året kommer jobbskugga kollegor på motsvarande organisationer i England. Sveriges Pomologiska Sällskap åker till Belgien för att delta på EUROPOM, en mötesarena för pomologer från hela Europa.