Hållbar återhämtning med Agenda 2030

Idag den 2 december deltar FOR genom Ulf Nilsson på ett Agenda 2030-samråd med temat ”Hållbar återhämtning”.

Samrådet är en del av en samrådsserie om Agenda 2030 som arrangeras av NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) och Miljödepartementet under hösten 2021. Fritidsodlingens riksorganisations specifika inriktning och arbete med Agenda 2030 gör att vi gärna deltar i samrådet.

Under samrådet kommer vi som civilsamhällesaktörer ges möjlighet att, i dialog med representanter från Regeringskansliet, beskriva vårt bidrag till och arbete med genomförandet av Agenda 2030. Samrådet kommer att utgå från frågor som
1. Vilka insatser är viktigast att fokusera på för att återhämtningen efter pandemin blir grönare och mer hållbar för alla?
2. Vilka insatser är viktigast att fokusera på för att nå de nationella miljömålen? 
3. Hur kommer din organisation arbeta vidare med Agenda 2030 under kommande år?

Mer om NOD Sverige 

Mer om Miljödepartementet 

Mer om Agenda 2030