Annies åtta veckors praktik

Annie Bolmgren studerar till trädgårdsingenjör med inriktning odling på SLU Alnarp. Hon har nu avslutat sin praktik hos FOR och är fullproppad med nya insikter och kunskaper. Tack Annie för allt du bidragit med och lycka till med studierna.

Annies dagar på FOR har varit sprängfyllda med olika uppdrag och projekt. Några av de saker Annie har hunnit med är möte med Förökning & Marknadsföringsgruppen Grönt kulturarv, möte med Finska Trädgårdsförbundet angående pyralider, representerade FOR på Elmia garden, åhörare vid POM (Programmet för odlad mångfald) & EPOK (Ekologisk produktion och konsumtion) referensmöten.

Därutöver har Annie granskat pyralidenkäter, haft en kommunikationsdag, flera avstämningsmöten med FORs projekt, varit åhörare på FORs styrelsemöte och hållit i en föreläsning om växtrådgivning för trädgårdsstudenter på Alnarp.

Inte nog med det utan Annie har också skrivit ner fakta om nya karantänskadegörare, skrivit en artikel för Erik Hansson på Rikare trädgård, granskat kandidatarbeten som kan vara av intresse för fritidsodlare och skrivit ett växtporträtt till Bibbi Bonorden angående en invasiv art.

För att ytterligare fylla dagarna har man hunnit med ett möte på Regeringskansliet angående utredning av svensk livsmedelsberedskap, lyssnat på webbinar om gröngödsling, och varit med på Jordbruksverkets hearing om förslag för EU-förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel på Miljödepartementet. Ja visst ses vi igen Annie, och lycka till med fortsatta studier och arbete.

Annies dagar på FOR har varit sprängfyllda med olika uppdrag och projekt. Några av de saker Annie har hunnit med är möte med Förökning & Marknadsföringsgruppen Grönt kulturarv, möte med Finska Trädgårdsförbundet angående pyralider, representerade FOR på Elmia garden, åhörare vid POM (Programmet för odlad mångfald) & EPOK (Ekologisk produktion och konsumtion) referensmöten.

Därutöver har Annie granskat pyralidenkäter, haft en kommunikationsdag, flera avstämningsmöten med FORs projekt, varit åhörare på FORs styrelsemöte och hållit i en föreläsning om växtrådgivning för trädgårdsstudenter på Alnarp.

Inte nog med det utan Annie har också skrivit ner fakta om nya karantänskadegörare, skrivit en artikel för Erik Hansson på Rikare trädgård, granskat kandidatarbeten som kan vara av intresse för fritidsodlare och skrivit ett växtporträtt till Bibbi Bonorden angående en invasiv art.

För att ytterligare fylla dagarna har man hunnit med ett möte på Regeringskansliet angående utredning av svensk livsmedelsberedskap, lyssnat på webbinar om gröngödsling, och varit med på Jordbruksverkets hearing om förslag för EU-förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel på Miljödepartementet. Ja visst ses vi igen Annie, och lycka till med fortsatta studier och arbete.