Inga växtskador av flytande Algomin

Flytande Algomin – gav inga växtskador i försök

I FORs analyser från i somras visade sig en batch av flytande Algomin innehålla 150 µg/kg aminopyralid. Ett ämne som kan orsaka skador på känsliga växter vid extremt låga nivåer. Algomin har nu låtit ett oberoende företag utföra provodlingar, där ärtor gödslats med samma flaska som FOR analyserat, och konstaterat att inga skador uppkom på växterna efter flera gödslingar. 

– Algomin har tagit problemet med pyralider i sina produkter på stort allvar och kom snabbt igång med provodlingar i slutet av sommaren, säger Ulf Nilsson trädgårdsrådgivare på FOR. Flytande gödselprodukter späds innan användning och det verkar som att koncentrationen av aminopyralid då kommer under den kritiska nivån för att skada känsliga växter.

Algomins undersökning kan komma bli en viktig pusselbit för att eventuellt fastställa gränsvärden för pyralider i produkter som säljs till konsumenter.