Om pyralider i riksdagen idag

Ett möte med riksdagsledamot Elin Segerlind i Miljö- och jordbruksutskottet sker idag 1 december angående pyralider och odling. Det är Katja Jassey, ordförande i Stockholms koloniträdgårdar som tillsammans med odlaren Lena Israelsson och Ulf Nilsson på Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, kommer att träffas för att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas gällande växtskyddsmedlen klopyralid och aminopyralid mfl som upptäckts i växtnäringar och organisk gödsel.

Vi hoppas på ett givande möte.

Här läser du hela rapporten om 5 miljoner fritidsodlare har stor effekt på de svenska miljökvalitetsmålen >>

Slutrapport om skador på växter orsakade av växtnäring >>

Möte med Elin Segerlind, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet
2021-12-01
Plats: Riksdagshuset
Närvarande: Katja Jassey, ordförande Stockholms koloniföreningar, Lena Israelsson, kolonist och odlare, Ulf Nilsson, FOR och Elin Segerlind

Bakgrund
Målet med mötet var att lyfta problematiken med pyralider och få tips om hur vi kan gå vidare för att få ett förbud.
Mötet
Ulf Nilsson presenterade vad vi vet idag om pyralider och om FORs arbete med analyser och undersökningar. Lena Israelsson berättade vad som uppnåtts genom arbetet och hur det ser ut i andra länder. Katja Jassey berättade bland annat om problem med hästgödsel och koloniodling.

Vi kommer att fortsätta kontakta ledamöter i utskottet samt regering och riksdag, så att så många som möjligt får kännedom om problematiken med pyralid och därefter också kan agera.