Analys av påsjord och organiska gödselprodukter

PRESSMEDDELANDE

Bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel 

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, och/eller klopyralid . Exempelvis hittades klopyralid i pelleterad ko- och hönsgödsel som säljs i konsumentförpackningar. Däremot kunde inga bekämpningsmedelsrester detekteras i påsjordarna.

Amino- och klopyralid är ogräsmedel som används för att döda örtogräs i spannmål, vall och sockerbetsfält. De används inom hela EU och även i Sverige.
Det senaste decenniet har det kommit flera rapporter från runtom i världen att djurgödsel och kompost varit kontaminerad av ämnena och orsakat skador på känsliga växter som tomat, paprika och bönor i fritidsodling. 

– Det är ämnen som kan överföras från behandlade spannmålsfält, in i djurfodret och passerar genom utfodrade djur och finnas kvar i gödseln i tillräckligt höga halter för att skada växter som gödslas. På samma sätt kan de förbli opåverkade under kompostering och därmed kan även kompostmullen vara kontaminerad, säger Ulf Nilsson hortonom på FOR

Om du som fritidsodlare har drabbats av misstänkta skador från gödselmedel får du gärna fylla i enkäten enligt nedan. FOR vill få in så mycket information som möjligt. Enkät >>  https://sv.surveymonkey.com/r/SYNYVCM

Redan förra året konstaterade FOR att flera organiska gödselmedel som var baserade på vinass, en restprodukt från sockerframställning, var kontaminerade med bekämpningsmedlet klopyralid.

– Då trodde vi att detta var ett problem som var kopplat till bekämpning i sockerbetsfält. Tyvärr verkar det mycket mer utbrett än så säger Inger Ekrem ordförande i FOR.

Under våren har det dock fortsatt komma in rapporter till FOR från fritidsodlare som fått sina växter skadade där gödselmedel och påsjordar misstänkts. FOR bestämde därför att fortsätta undersökningen. Hittills har 30 produkter analyserats, 13 påsjordar och 17 gödselmedel. Alla produkter utom en är slumpmässigt inhandlade i olika trädgårdsbutiker under maj detta år.

Nio av sjutton analyserade växtnäringsprodukter innehöll rester av ogräsmedlet klopyralid och/eller aminopyralid. Koncentrationen i produkterna varierade mellan 12-800 µg/kg. Det är flera varumärken som varit kontaminerade och som varit baserat på olika sorters organisk råvara. Högst halter klopyralid uppmättes i två flytande växtnäringsprodukter Green Future Organic Tomato Fertiliser och Neudorff Effekt Kryddnäring, som båda innehåller sockerbetsextrakt, och i Substral kogödsel. Aminopyralid hittades i flytande Algomin och Substral kogödsel. Särskilt oroande är att mer än hälften av hönsgödselprodukterna innehöll klopyralid och att åtminstone två av dessa produkter är baserad på hönsgödsel från svenska gårdar.

– Hönsgödsel är kväverikt och populärt att använda i trädgården som tillskottsgödsling under växtsäsongen och kogödsel är perfekt för grundgödsling tidigt på säsongen. Det är mycket allvarligt att klopyralid hittats i båda dessa. Jag skulle inte rekommendera inköp av någon form av organiska gödselmedel just nu innan vi vet mer om omfattningen, säger Ulf Nilsson på FOR.    

I de undersökta påsjordarna kunde inga bekämpningsmedelsrester detekteras. 

FOR kommer fortsätta att analysera fler prover under hösten och då ingår även stallgödsel från svenska gårdar som misstänkts orsaka skada i två koloniområden.   

– Så länge amino- och klopyralid är godkända för användning inom EU så finns det en stor risk att detta problem fortsätter. De skärpningar kring användning som aviserades i maj inom EU är inte tillräckliga. Som jag ser det så finns det bara ett sätt att lösa problemet, förbjud bekämpningsmedel baserade på amino- och klopyralid inom hela EU säger Inger Ekrem FOR.

Klopyralidskadat tomatskott
Pelleterad växtnäring
  • I tabellen över analyserade gödselmedel fanns tidigare ett fel för Hasselfors Hönsgödsel. Denna produkt är inte KRAV-märkt och består enbart av hönsgödsel.
  • Den KRAV-märkta flytande växtnäringen Algomin gav inte upphov till skador på ärtor som gödslats med produkten i odlingsförsök, september 2021

Fritidsodlarnas Riksorganisation, FOR, är en samarbetsorganisation för Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet, Trädgårdsamatörerna och ytterligare 17 rikstäckande föreningar för fritidsodlare och representerar därmed 70 000 medlemmar. FOR är också en röst för alla 5 miljoner fritidsodlare i Sverige. Inom verksamheten organiseras gratis rådgivning till allmänheten som vilar på ekologisk grund.

Kontakt
Ulf Nilsson
ulf.nilsson@for.se
Projektledare
076-11 487 32
08-556 930 81

9 thoughts on “Analys av påsjord och organiska gödselprodukter

  1. Hej! Vi fick skador på plantor vi förkultiverade med Granngårdens naturgödslade eko-planteringsjord 🙁 Har ni planer på att testa fler påsjordar? Mvh Sofia

  2. Hej
    Jag är kolonist i Hammarbyhöjdens fritidsträdgårdar. Odlar mest blommor på min lott. I år har mina dahlior fått missbildade blad. Jag är osäker på om det är jorden eller gödslet som orsakat detta. Jag har använt Gardol kogödsel. Har glömt vilka påsjordar jag använt vid förkultiveringen. Har foton.

  3. Min storbadiga basilika växer inte får torkskador och är nu på väg att vissna helt. Har gjort 2 odlingsförsök. Båda misslyckade. Hasselfors P- jord i båda sådderna.
    Paprika och Chili har fått krulliga och missbildade blad. Sådda i Hasselfors P-jord.

Comments are closed.