Full fart på mässan

På dagens pressfrukost fick Koloniträdgårdsförbundet möjlighet att introducera kampanjen Stoppa pyraliderna. Ulrica Otterling och Lena Israelsson berättade om bakgrund och historik och att vi nu alla kan vara med och stoppa pyraliderna genom att skriva under namninsamlingen på pyralidstopp.nu. Här kan du läsa mer >>

Giftig näring – om bekämpnings-medelsrester i gödsel pratade Ulf Nilsson från Fritidsodlingens Riksorganisation.
Rester av bekämpningsmedlet klopyralid har nu hittats i häst- ko- och hönsgödsel och i halm, kompost och ensilage. Klopyralid är mycket långlivat och det räcker med några få miljarddelar för att t ex tomater ska skadas. Ulf Nilsson redovisade resultat från FORs undersökning och vad detta betyder för odlingssäsongen 2022.

Snacka med en kolonist. Att odla med växtfärger, konstnären Elizabeth Carlsson och färgskaparen Katja Jassey berättade hur de gör sina konstverk i Koloniträdgårdsförbundets monter.

Örjan Sjödin, Koloniträdgårds-förbundet delade ut pris till Årets koloniträdgårdfrämjare 2022 som utdelas årligen till personer som medverkat till att främja, uppmärksamma och sprida kunskap om kolonirörelsen samt värdet av odling och biologisk mångfald, vilket årets pristagare har gjort med råge. Lena Israelsson och Ulf Nilsson var glada vinnare!

Ulrika Otterling generalsekreterare i Koloniträdgårdsförbundet och vice ordförande i FOR, intervjuas av P4

Inger Ekrem ordförande i FOR och Förbundsdirektör på RIksförbundet Svensk Trädgård intervjuas av Skärgårdsradion