Bevara vårt gröna kulturarv

Köksväxter, frukt och bär som en gång varit ovärderliga för vår självhushållning kan nu odlas och nyttjas på nytt. Bästa sättet att bevara vårt gröna kulturarv är att odla det!

I tio år har varumärket Grönt Kulturarv® fyllt landets trädgårdar med arveväxter. Ur vår rika trädgårdshistoria har doftande rosor, syrener, tulpaner och perenner, älskade pelargoner och ståtliga parklindar fått nytt liv.

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter som har spårats upp vid Poms inventeringar och valts ut att bevaras i Nationella genbanken eller som frö hos NordGen. Varumärket togs fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård.

I dag finns drygt 150 sorter i handeln och nya sorter har lanserats varje år sedan 2013 då de första sorterna kom ut på marknaden. Sortimentet består av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag och med en väl dokumenterad historia. Vissa kan vara svåra att hitta i handeln medan andra fått en självklar plats i sortimentet. Genom varumärket kommer fler gamla odlingsvärda sorter få en chans att på nytt komma i odling i framtiden.

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom.

Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. Pom samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, FritidsOdlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Varumärket har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård.

Många av FORs medlemsföreningar har varit delaktiga i insamlandet av kulturväxter, tex Rosensällskaspet, Dahliasällskapet, Pommologiska sällskapet och Sesam.