Vi letar efter en bakterie

Privata trädgårdar är en viktig men svåråtkomlig miljö att inventera i, så vi behöver hjälp av dig som är fritidsodlare. Genom att vi hjälps åt med att inventera kan vi få en bred täckning i inventeringen och ha en större chans att hitta nya skadegörare. Det är viktigt för att vi ska kunna skydda svenska odlingar.

Vi är på jakt efter en fruktad bakterie som angriper många olika slags träd, buskar och örtartade växter. Eftersom den globala handeln ökar blir risken större att vi får in nya skadeinsekter eller bakterier som kan angripa svenska odlingar. Dessa skadegörare finns inte naturligt i Sverige.

Om vi hittar skadegörarna behöver vi utrota dem för att de inte ska sprida sig och förstöra mer. Ju tidigare vi hittar dem, desto mer effektiva kan vi vara.

Bakterien Xylella fastidiosa letar vi främst efter i och omkring plantskolor, garden centers och grönområden som parker. I jakten på bakterien tar vi framförallt ut växtprover som analyseras i labb eftersom inte alla smittade växter visar symptom.

Du får hjälp att analysera dina växter
Vill du få svar på om du drabbats av bakterien Xyella fastidiosa kan du helt utan kostnad få hjälp av oss och Jordbruksverket med labratorieanalys av växten. Du beställer ditt kostnadsfria provpaket, inklusive information om hur du tar provet, från Henrik Bodin henrik.bodin@tradgard.org. Genom att låta analysera de växter du misstänker kan ha angripits, kan vi tillsammans hindra spridningen av bakterien Xylella fastidiosa innan den på allvar etablerar sig i Sverige.

Xylella fastidiosa är en aggressiv bakterie som orsakar omfattande skador på växter. Den sprids av en del insekter som till exempel den i Sverige förekommande allmänna spottstriten Philaenus spumarius. Bakterien har många olika värdväxter och orsakar stora skador på olika grödor som körsbär, plommon, oliver, druvor, citrus samt ek, alm och prydnadsväxter. Bakterien har även hittats på till exempel rosmarin och myrten.

Bakterien blockerar växternas vätskeledande kärl (xylem) vilket leder till att växten får brist på vatten även om marken är fuktig. Symptomen är väldigt varierade och smittade växter kan till och med vara symptomfria. Symptomen kan inkludera gulnande och döende blad, vissnande blad, växtdelar och delar av växter. Om det är ett fruktträd som är smittat så kan fruktstorleken reduceras.

Bakterien är framför allt förekommande i Nordamerika men det finns pågående utbrott under bekämpning i Frankrike, Italien, Portugal och Spanien. Vi är särskilt intresserade av prover från värdväxter som du noterat vissnesymptom på eller växter som du nyligen inhandlat och som har sitt ursprung i något av de ovan nämnda länderna.