Konstruktivt möte i riksdagen

Idag har FOR tillsammans med Lena Israelsson besökt riksdagen och träffat riksdagsledamot Rebecka Le Moine (Mp) och Emma  Nohrén (Mp) för att diskutera pyralider i organisk växtnäring. Vi hann även lyfta att ingen myndighet idag har ansvar förfrågor som rör fritidsodlingen. En naturlig hemvist hade varit Jordbruksverket. Fördelarna är många;  

  • Ett samlat grepp om växtskydd och nya skadegörare och invasiva främmande arter kan fångas upp och åtgärder sättas in tidigare än idag. Medför också bättre beslutsunderlag.
  • En stark oberoende företrädare för fritidsodlingens intressen.
  • Statistik om fritidsodling vilket ger bättre beslutsunderlag.
  • Stärkt konsumentskydd.

• Forskningsbehov kan identifieras och genomföras med fokus på fritidsodling.

Mötet var mycket konstruktivt och vi är glada att Rebecka och Emma är engagerade och vill medverka till förändring. Nu hoppas vi att fler partier ska engagera sig i frågor som rör en av Sveriges största och viktigast fritidssysselsättning – fritidsodling.