Invasion av bladlöss

Nu är årets bladlussäsong på gång. Det torra och varma vädret är mycket gynnsamt och de förökar sig med blixtens hastighet. Fruktträd, rosor, bärbuskar och mycket annat uppvisar kraftiga angrepp. Men bara för att en växt är angripen behöver det inte betyda att angränsande växter blir angripna. De flesta bladlöss är växtspecifika och går endast på en viss art eller visst släkte.

De är sugande insekter och gör skada genom att skott, blad och knoppar blir missbildade, förkrympta, buckliga och så småningom intorkade. Men bladlössen har också många naturliga fiender, som nyckelpigor, blomflugor, guldögonsländor, näbbstinkflyn m fl. Så många gånger sköter naturen om bekämpningen. Ibland finns dock inte nog med nyttodjur för att kunna hejda ett angrepp. Och då får vi ta till de metoder som står till buds.

  • Kläm ihjäl bladlöss på skott och knoppar.
  • Spola med kraftig vattenstråle. Se till att komma åt på bladundersidorna.
  • Använd någon av de godkända insektssåpor som finns som en sista utväg. Obs! Insektssåpan kan även skada nyttodjuren.
  • Se till att växterna mår bra, att de har tillräckligt med vatten och näring. En försvagad växt är mer mottaglig för angrepp.