Certifierade parkslidesbekämpare

Sveriges första certifierad parkslidebekämpare med fokus på bekämpning i privat trädgårdar har avslutat sin utbildning. Deras titel kommer att bli Parkslidebekämpare certifierad av Fritidsodlingens Riksorganisation.

Mot kund innebär certifieringen att FOR intygar att dessa personer har kunskap om att bekämpa parkslide med hänsyn till miljön, människors hälsa samt att de arbetar med metoder som bygger på forskningsevidens.

Utbildningen, den första i sitt slag, genomfördes av Bibbi Bonorden och Jonas Wiksten, Arboflora, i augusti 2023 i Stora Mellösa utanför Örebro. Utbildningsmaterialet är skrivit av Bibbi Bonorden och Jonas och Therese Wiksten.

Kursdeltagarna undersöker ett bestånd hybridslide
Trädgårdsmästare Lotta Björnblod, L8's gröna fingrar instrueras av kursledare Jonas Wiksten