Invasiva främmande dammväxter

FOR håller på att ta fram nya artfaktablad över nio stycken invasiva främmande dammväxter. Arterna har valts ut tillsammans med HaV och Mora Aronsson, SLU Artdatabanken.

Anledningen till att FOR valt att skriva om dammväxter är dessa arter kan spridas från våra trädgårdsdammar ut i våra vattendrag och där göra stor skada. Vi och HaV saknar kunskap om vilka dammväxter som finns i våra trädgårdar och genom att sprida kunskap hoppas vi att fler lär sig identifiera de arter som finns i dammen och därmed kan vi få stopp på spridningen. 

Nya artfaktablad på gång

 1. Sydfyrling, Crassula helmsii förslag till nationell förteckning. Dörrknackare. 
 2. Musselblomma, Pistia stratiotes ny på EU-listan. Finns fortfarande i handeln. Förbud 2024.
 3. Sjögull, Nymphoides peltate förslag till nationell förteckning. Spridd men bara i delar av landet.
 4. Flytspikblad, Hydrocotyle ranunculoides med på EU-listan. Dörrknackare
 5. Öronsimbräken – Salvinia auriculata. Dörrknackare, funnen i svensk natur men osäkert om den överlever vintrarna i nuläget.

  Undervattensväxter
 6. Smal vattenpest, Elodea nuttallii med på EU-listan. Mycket spridd
 7. Vattenpest, Elodea canadensis förslag till nationell förteckning. Mycket spridd
 8. Kabomba, Cabomba caroliniana med på EU. Har funnits i Sverige, nu utrotad vad vi vet.
 9. Storslinga – Myriophyllum aquaticum. EU-listan.