Ett nytt blötdjur att ha koll på i trädgården!

De senaste åren har allt fler populationer av fläckig vinbergssnäcka Cornu aspersum konstaterats i södra Sverige. På sina håll i Skåne är den till och med ganska vanligt förekommande. Arten har sitt ursprung i södra Europa och har spridit sig med människans hjälp till norra Europa exempelvis genom att snäckorna finns under krukor på växter som säljs eller byts. Fläckig vinbergssnäcka anses vara en delikatess i Polen och Frankrike där den odlas för att ätas. I Storbritannien är den mycket vanlig och ett stort gissel för drabbade trädgårdsägare.

Vuxna snäckor har ett skal som är 2 till 4 cm i diameter och som kan variera i färg men är vanligen mörkbrun med ljusare partier. Kroppen är mjuk med gråaktig färg och dras in i snäckskalet vid fara.

Snäckorna har en kort livscykel och god aptit vilket möjliggör en snabb populationstillväxt. I trädgården kan de äta av många olika perenner och grönsaker. De föredrar mjuka växtdelar framför förvedade. Särskilt stor skada görs på unga plantor, sticklingar och frösådder. 

Skadan syns som oregelbundna håligheter i bladverk, stam och blomdelar. Snäckorna är duktiga på att klättra och kan därför hittas högt upp på växten. Ett annat kännetecken är de silvriga slemspår som de kan lämna på bladverk och hårdgjorda ytor.

Artdatabanken bedömer det som en låg risk för att fläckig vinbergssnäcka ska bli en invasiv art i Sverige. Men det finns farhågor om att den kan bli en skadegörare lokalt där den etablerar sig.

Har du hittat fläckig vinbergssnäcka i din trädgård eller kolonilott rapportera då fynden till Artportalen (https://artportalen.se/). Därmed får forskare och myndigheter en bättre bild över artens utbredning i landet.