Vad gör du med ditt trädgårdsavfall?

Har du främmande invasiva växter i din trädgård? Då är det viktigt att du tar hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt. Släng det inte i naturen, där växterna kan spridas och göra stor skada. Lägg istället avfallet i plastsäckar och förslut noga. Din återvinningscentral vet hur och var du ska lämna det. Är du osäker på vilka växter som är invasiva kan du läsa mer här >> eller fråga i närmaste trädgårdshandel som bör ha kunskap.

Du kan läsa mer om kampanjen för att ge kunskap om hur vi minskar antalet invasiva främmande växter i Sverige på Naturvårdsverkets sida >>

FOR har också trädgårdsrådgivning, specifikt om invasiva främmande växter på tisdagar mellan 13 och 15.00 (juni-september) >>

Och du kan alltid ställa frågor direkt i vår oberoende trädgårdsrådgivning >>

Ska du köra ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen? Bra, men tänk på att avfallet ska transporteras i väl förslutna säckar. Annars finns risk att växtdelar faller av och att invasiva arter sprider sig i naturen där de hotar den biologiska mångfalden.

Mer på Naturvårdverket >>

Invasiva växter åker gärna snålskjuts med jord som grävs upp, flyttas och används på nya platser. Därför gäller det att se upp så att du själv eller någon du anlitar inte sprider rötter, växtdelar och frön från invasiva arter. 

Mer på Naturvårdsverket >>