Bli certifierad parkslidebekämpare!

Är du företagare inom trädgård och vill arbeta med att bekämpa parkslide? Bli då certifierad parkslidebekämpare. Utbildningen är den första i sitt slag som hålls i Sverige. 

Fritidsodlings Riksorganisation, FOR erbjuder nu företagare inom trädgård en tvådagars påbyggnadsutbildning för att kunna bekämpa parkslide enligt metoder som baseras på forskningsevidens. Sverige behöver få fram fler företag som kan bekämpa parkslide då efterfrågan är stor. Kursen ger ett certifikat utfärdat av FOR, efter godkänt skriftligt och praktiskt prov samt att du har godkänd licens för använda bekämpningspreparat klass 1 och 2 utomhus utfärdat av Jordbruksverket. Detta ger en kvalitetsgaranti för den som vill anlita en yrkesperson för att få hjälp att bekämpa parkslide. Godkända kursdeltagare listas om så önskas på FORs yrkeslista till vilken vi hänvisar privatpersoner som vill få hjälp med att bekämpa invasiva främmande växter.

Kursen hålls den 21–22 augusti 2023 i Stora Mellösa utanför Örebro. Anmälan till kursen är nu öppen.

Kursinnehåll
Certifierad parkslidebekämpare är en kurs som fokuserar på hur du effektivt bekämpar parkslide, jätteslide, hybridslide och syrenslide.  Det handlar i första hand om att bekämpa parkslide i villaträdgårdar men även på annan mark.  Kursen består av teori och praktik. Vi lägger stor vikt på hur parkslide bekämpas med bekämpningspreparat klass 2, men tar även upp fler metoder och genomgång av dess fördelar och nackdelar. Kursen tar även upp de lagar och regler som gäller samt hur en dispensansökning går till, hur man tar fram en riskanalys och bekämpningsplan, efterarbete och restaurering, dokumentation och uppföljning, IPM (integrerat växtskydd) – vad det är och hur man jobbar med IPM samt avfallshantering. Provet består både av ett praktiskt prov och ett teoretiskt prov.

I kursen ingår, förutom 2 aktiva kursdagar, ett faktaspäckat kursmaterialTvå dagars kurs med kursmaterial samt praktisk och teoretisk examen.

  • Kunnig kursledning/handledning.
  • Boken, Invasiva främmade växter och hur den biologiska mångfalden påverkas.
  • Två luncher, en 3-rätters middag, för- och eftermiddagsfika på Katrinelunds Sjökrog.
  • Certifikat erhålls vid godkänd examen samt att deltagaren har godkänt sprutlicens för bekämpningspreparat klass 1 och 2 utomhus utfärdad av Jordbruksverket.

Pris 13 400 SEK. Moms utgår ej då FOR är momsbefriad.

Tillägg för boende på Katrinelunds Gästgiveri.
Enkelrum en natt 1425 SEK inkl frukost
Del i dubbelrum 1100 SEK inkl frukost
Det går att lägga till en extra natt om så önskas.

Förkunskaper och krav för kursdeltagare

  • Företagare inom trädgård som med ambitionen att nyttja kunskapen i yrket.
  • Du bör ha godkänd licens för att få använda klass 1 och 2 preparat för utomhusbruk eller har avsikten att införskaffa det inom närmaste tiden. För att få utfärdat certifikat krävs att man har godkänd licens för att handha bekämpningspreparat klass 1 och 2 utomhus utfärdad av Jordbruksverket. (Denna kurs hålls av länsstyrelsen. Kontakta din länsstyrelse för mer information.)
  • Du skall vara försäkrad via din arbetsgivare eller via egen sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Syftet med utbildningen
Syftet med kursen är få fram fler företag som kan bekämpa parkslide enligt metoder som bygger på evidensbaserad forskning och som har goda resultat. Det cirkulerar många felaktigmetoder som leder till ökad spridning och innebär stora negativa effekter på miljön. 

Kursen kommer att hållas av Jonas Wiksten, Arboflora. Jonas är utbildad i England där han läst kurserna ”Japanese Knotweed technician training” och ”Online Surveyor traning: Management of japanese knotweed” samt ”Safe and sustainable use of herbicides course”. 

Utbildningen arrangeras av Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) som är en drivande kraft i arbetet med invasiva främmande växter i Sverige och var tidigt ute med att sprida kunskap. FOR har tagit fram utbildningsmaterialet Invasiva främmande växter – och hur den biologiska mångfalden påverkas som vänder sig till yrkesverksamma och elever inom trädgård. FOR har även hållit föreläsningar för myndigheter och kommuner.

Vid eventuella frågor kontakta Bibbi Bonorden, bibbi.bonorden@for.se