Bli certifierad parkslidebekämpare!

Är du företagare inom trädgård och vill arbeta med att bekämpa parkslide? Bli då certifierad parkslidebekämpare. 

Fritidsodlings Riksorganisation, FOR erbjuder företagare inom trädgård en tvådagars påbyggnadsutbildning för att kunna bekämpa parkslide enligt metoder som baseras på forskningsevidens. Sverige behöver få fram fler företag som kan bekämpa parkslide då efterfrågan är stor. Kursen ger ett certifikat utfärdat av FOR, efter godkänt skriftligt prov samt att du har godkänd licens för använda bekämpningspreparat klass 1 och 2 utomhus utfärdat av Jordbruksverket. Detta ger en kvalitetsgaranti för den som vill anlita en yrkesperson för att få hjälp att bekämpa parkslide. Godkända kursdeltagare listas om så önskas på FORs yrkeslista till vilken vi hänvisar privatpersoner som vill få hjälp med att bekämpa invasiva främmande växter.

Kursen hålls 26-27 juni 2024 i Stora Mellösa.

Kursinnehåll
Certifierad parkslidebekämpare är en kurs som fokuserar på hur du effektivt bekämpar parkslide, jätteslide, hybridslide och syrenslide.  Det handlar i första hand om att bekämpa parkslide i villaträdgårdar men även på annan mark.  Kursen består av teori och praktik. Vi lägger stor vikt på hur parkslide bekämpas med bekämpningspreparat klass 2, men tar även upp fler metoder och genomgång av dess fördelar och nackdelar. Kursen tar även upp de lagar och regler som gäller samt hur en dispensansökning går till, hur man tar fram en riskanalys och bekämpningsplan, efterarbete och restaurering, dokumentation och uppföljning, IPM (integrerat växtskydd) – vad det är och hur man jobbar med IPM samt avfallshantering.

I kursen ingår, förutom 2 aktiva kursdagar, ett faktaspäckat kursmaterial.

Förkunskaper och krav för kursdeltagare

  • Företagare inom trädgård som med ambitionen att nyttja kunskapen i yrket.
  • Du bör ha godkänd licens för att få använda klass 1 och 2 preparat för utomhusbruk eller har avsikten att införskaffa det inom närmaste tiden. För att få utfärdat certifikat krävs att man har godkänd licens för att handha bekämpningspreparat klass 1 och 2 utomhus utfärdad av Jordbruksverket. (Denna kurs hålls av länsstyrelsen. Kontakta din länsstyrelse för mer information.)
  • Du skall vara försäkrad via din arbetsgivare eller via egen sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Syftet med utbildningen
Syftet med kursen är få fram fler företag som kan bekämpa parkslide enligt metoder som bygger på evidensbaserad forskning och som har goda resultat. Det cirkulerar många felaktigmetoder som leder till ökad spridning och innebär stora negativa effekter på miljön. 

Utbildningen arrangeras av Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) som är en drivande kraft i arbetet med invasiva främmande växter i Sverige och var tidigt ute med att sprida kunskap. FOR har tagit fram utbildningsmaterialet Invasiva främmande växter – och hur den biologiska mångfalden påverkas som vänder sig till yrkesverksamma och elever inom trädgård. FOR har även hållit föreläsningar för myndigheter och kommuner.

Vid eventuella frågor kontakta Bibbi Bonorden, bibbi.bonorden@for.se

 

“När jag fick inbjudan till att gå kursen Certifierad Parkslidebekämpare såg jag chansen att få fördjupad kunskap i ämnet, och möjligheten till att få stöd och kunskap av andra yrkesverksamma i branschen. 

Kursen var över mina förväntningar, med kompetenta och trevliga kursledare, lagom stor grupp deltagare att utbyta erfarenheter med, och mycket bra kunskap förvärvad av kursdagarna och materialet. 

Efter kursen har jag dessutom fått ett flertal uppdrag förmedlade till mig av FOR. Att jag sedan fått god kontakt med ett flertal av kursdeltagarna, som jag nu kallar ”mina kollegor” var ju en fin bonus”. 

Jonas Geiger, ReFlora AB