Ogräs

Rotogräs i gräsmatta

Fråga:Jag vill få bort revsmörblomma och penningblad från gräsmattan. Hur gör jag?

Marktäckning till häck

Fråga:Jag har problem med både fröogrös och rotogräs (åkerfräken) i vintergrön ligusterhäck

Hönshirs

Fråga: Vad är hönshirs? Hörde om det på radion. Svar: Hönshirs (Echinochloa

Oönskad klöver

Fråga: Jag undrar hur man får bort klöver som växer i gräsmattan?

Ogräs i gräsmattan

FRÅGA: Den här växten har dykt upp i min nysådda gräsmatta, vad

Ogräskunskap

Fråga: Hur kan jag ta reda på vad olika ogräs heter i

Jättebalsamin

Fråga: Denna växt, ca 150 cm hög växer i mängd i en bäckravin.

Rotogräs i komposten?

Fråga: I vår kolonilottsförening lägger vi allt växtavfall i öppna komposter dvs

Ogräs?

Fråga: Jag flyttade i våras in i ett nyanlagt villaområde som försetts

Roundup skador

Fråga: Jag skulle vilja veta vad som händer om man fått Roundup på

Revsmörblomma

Fråga: Vi har fått problem med revsmörblomma. Området ligger lite avskärmat i

Åkertistel

Fråga: Trivs Tistlar bäst i basisk jord, ph värde över 7, eller

Slippa kirskål

Fråga: Har problem med kirskål på min kolonilott framförallt i anslutning till