Vad är det för ogräs?

Fråga: Vad är det för ogräs som börjar ta över min gräsmatta?

Svar: För att bestämma vilket ogräs man har att brottas med. Finns det nu en bra ogräsnyckel att ladda hem från jordbruksverkets hemsida.  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/be29.html Just det ogräset som syns på bilden är revsmörblomma (Ranuculus repens). Ett vanligt flerårigt revande ogräs i gräsmatta. Speciellt om det är så att gräset inte riktigt trivs. Sprids både med frö och revor. Mekanisk rensning är det som gäller.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Foto: Niclas Lundberg

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar