Konstigt växt i pallkragen

Fråga: Denna växt dök upp klängandes på bondbönor i en pallkrage på vårt koloniområde. Vad är det och finns det risk för att den sprider sig?

Svar: För att få fram ett namn på denna växt fick jag vända mig till botanikern Torbjörn Tyler på Lunds universitet som konstaterade  att det är någon art av snärjor (släktet Cuscuta). De är dock svåra till omöjliga att säkert artbestämma enbart utifrån foto men han misstänkte att det handlar om amerikansk grovsnärja, Cuscuta campestris.
Snärjor är intressanta växter då lever som parasiter på andra växter, inte helt vanligt i växtvärlden. De behöver då inte bilda blad för att fotosyntetisera. Istället skickar de in snyltrötter i sin värdväxt som de stjäl vatten, näring och ifrån. Dock måste snabbt hitta en värdväxt efter groning att parasitera annars dör de. Amerikansk grovsnärja har sitt ursprung, som namnet antyder, i Nordamerika och ingår inte i den inhemska svenska floran. Det är därför viktigt att plocka bort den så att den inte sprider sig vidare. Förökning sker genom ovala små frön (1-2 mm långa) och plantan behöver därför plockas bort innan den fröar av sig. Troligen har den kommit med som förorening i fröpåsen. Den har en vid krets av växter som den kan parasitera på t ex bönor, lusern, klöver och betor.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2019

Foto: Maj-Len Komi

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar