Ogräs i gräsmattan

FRÅGA: Den här växten har dykt upp i min nysådda gräsmatta, vad är det?

SVAR: Växten som syns på bilden är en rödmire, Anagallis arvensis. Det är en ettårig ört som kan dyka upp på kala, näringsrika jordar. Det har troligast funnits frö i marken som vaknat till liv nu när ni har gjort om gräsmattan. Växten är aldrig ett problem i en etablerad gräsmatta. Så när gräset har kommit igång kommer växten att försvinna igen.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 3 2019

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar