Rotogräs i gräsmatta

Fråga:
Jag vill få bort revsmörblomma och penningblad från gräsmattan. Hur gör jag?

Svar:
Tyvärr är det enda effektiva sättet att bekämpa ogräs i gräsmattan att rensa/gräva bort ogräset. Det finns inga tillåtna ogräsmedel att använda i gräsmatta. Man kan ev punktbekämpa (upprepade gånger) med ogräsättika men den tar också död på det gräs som träffas.

Bästa sättet att hålla en ogräsfri gräsmatta är att gödsla gräset regelbundet så mattan blir tät och hindrar ogräset att få fäste. Men när ogräset redan finns där återstår två alternativ: rensa bort eller acceptera mångfalden i gräsmattan. Även smörblomman och penningbladet ger ju en grön matta.

Solveig Sidblad, hortonom augusti 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar