Jättebalsamin

Fråga: Denna växt, ca 150 cm hög växer i mängd i en bäckravin. Förvildad? Jag har också sett den i mängder i dikeskanter utanför Sundsvall. Blomman liknar ett lejongap.

Svar: Detta är en jättebalsamin, Impatiens glandulifera. Den är släkt med flitiga lisa. Pampig ettårig växt som blir ett bekymmer genom att den lätt sprider sig över stora ytor. Växten finns med på EU´s lista över invasiva växter och ska bekämpas. Läs mer i naturvårdsverkets folder om hur invasiva växter ska hanteras och bekämpas. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8803-3.pdf Hittas växten ute i naturen ska det rapporteras till Artdatabanken https://artfakta.se/rapportera/invasiva-arter/skapa .

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2019

Foto: By Udo Schmidt from Deutschland – Impatiens glandulifera RoyleUploaded by Amada44, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24356290

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar